Naujenes pamatskolas 2. klases skolēniem noslēdzies lasīšanas maratons “Bērnu un jauniešu žūrija” 2019.

Jau otru gadu Naujenes pamatskolas 2. klases skolēni piedalās Naujenes tautas bibliotēkas atbalstītajā  lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šogad šajā aizraujošajā grāmatu lasīšanas maratonā arī iesaistījās nevis katrs skolēns atsevišķi, bet gan visa klasei kopā – visi divpadsmit 2. klases skolēni. No oktobra līdz janvārim lasījām programmas kolekcijā iekļautās grāmatas, kuras paredzētas vecumgrupai 5+. Lasīšanas maratona laikā gan braucām lasīt grāmatas uz Naujenes tautas bibliotēku pie mūsu jaukās Bērnu nodaļas bibliotekāres Aigas SOLDATJONOKAS, gan lasījām tās klasē. Bibliotekāre Aiga brauca kopā ar bērniem lasīt grāmatas arī uz skolu. Šogad izlasījām sekojošas grāmatas: Jūdita Kopena, Marja Meijere. “Grāmata Benijam”, Ieva Samauska. “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā : mīklu dzejoļi”, Einata Carfati. “Kaimiņi”, Sergejs Timofejevs. “Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”, Evelina Dacjūte. “Laime ir lapsa”,  Inese Paklone. “Es picas brālēnu cepu”.

22.janvārī 2. klases skolēni lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” ietvaros kopā ar bibliotekāri Aigu lasīja pēdējo savas vecumgrupas grāmatu – Evelina Dacjūte “Laime ir lapsa”. Lasījām un kopā ar lapsiņu runājām par laimi. Šī grāmatiņa mudināja 2. klases meitenes un zēnus domāt, kas viņus padara laimīgus, kur slēpjas viņu mazās laimes. Kopā izsecinājām, ka laime ir mums visur. Tā ir gan liela, gan maza. Laime var būt ģimene, bet laime var būt arī apelsīns, labi draugi. Izrādās – laime var būt tik dažāda!

Pēc šīs grāmatas izlasīšanas 2. klases skolēni patstāvīgi aizpildīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavotās anketas un norādīja, kurām no sešām žūrijas sarakstā iekļautajām grāmatām dotu 1., 2. un 3.vietu. Katrs skolēns mācījās pamatot, kādēļ izvēlētā grāmata ir visinteresantākā. Viņi anketās izteica savas domas arī par grāmatas noformējumu. Tagad gaidīsim pārējo lasīšanas ekspertu vērtējumu un noteikti dosimies uz noslēguma pasākumu Naujenes tautas bibliotēkā, uz kuru mūs uzaicināja bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Ļoti ceru, ka maniem skolēniem lasīšana arī turpmāk kļūs par aizraujošu piedzīvojumu. Patīkami, ka atkal visi skolēni izteica vēlmi piedalīties Bērnu žūrijā arī nākamgad!

Tas ir tikai apsveicami, jo es kā klases audzinātāja redzu, kā grāmatu lasīšana veido klases kolektīvu, kā bērni viens otru iedrošina, ieinteresē, atgādina, atbalsta. Kā mācās būt pacietīgi, gaidot to vienīgo grāmatu, kas vēl jāizlasa, mācās sarunāt, vienoties un plānot. Lai to spētu, ir vajadzīga aizrautība.

Padomājiet! Jo vairāk bērns iesaistās ar lasīšanu saistītās aktivitātēs, jo lielākus panākumus viņš var gūt. Grāmatu lasīšana ietekmē un veido mūsu iztēli, paplašina redzesloku un vārdu krājumu, veicina prasmi mācīties, attīsta cilvēka personību. Lasot mums, ir laiks domāšanai. Turklāt lasīšanai ir praktiska vērtība. Ja palīdzēsim bērniem apgūt prasmi lasīt, tā viņu acīs iegūs īpašu jēgu. Tad bērns spēs atbildēt uz jautājumu «Kāpēc vajag mācīties?»

Kad bērni iegūst lasīšanas prasmi un redz tās praktisko vērtību, lasīšana (mācīšanās) viņiem kļūst patīkama — bērni to iemīl. Jāatzīmē, mīlestība uz lasīšanu nozīmē panākumus mācībās un sapratni par apkārtējo pasauli, prieku un gandarījumu.

Ir pierādīts, ka bērni, kuriem vecāki lasa priekšā, ātrāk sāk pazīt burtus. Tiem, kas lasa grāmatas, ir daudz vieglāk apgūt svešvalodas, ir labāki rezultāti matemātikā un lasīšanas uzdevumos. Uzlabojas atmiņa, spēja domāt kritiski un analizēt notikumus.

Savā un savu skolēnu vārdā paldies Naujenes tautas bibliotēkas kolektīvam, bet jo īpaši Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI, par iespēju  iesaistīties šāda veida lasīšanas nodarbībās.

Lai mūsu lasītprieks tikai pieaug!

FOTOGALERIJA