Naujenes pamatskolas 2. klases skolēnu lasītprieks

Skolās rit otrā nedēļa, kā skolēni atgriezās skolas solos pēc nedēļu ilgajām rudens brīvdienām. Skolēni ar jaunu sparu turpina mācīties un apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Taču Naujenes pamatskolas 2. klases skolēni arī pēc brīvdienām cītīgi lasa un vērtē “Bērnu žūrijas 2019” grāmatas.

Kopā ar skolotāju otrklasnieki izlasīja līdz beigām Naujenes tautas bibliotēkā iesākto lasīt Ievas Samauskas “Bērnu žūrijas 2019” mīklu dzejoļu grāmatu “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā”. Visiem patika dzejoļi, kas veidoti kā mīklas un atbilde, ja nu nesanāca atminēt, tika sniegta vizuāli – caur zīmējumu.

Savukārt 5. novembrī pie 2. klases skolēniem ciemos atbrauca Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aigas SOLDATJONOKA, lai kopā izlasītu nākamo “Bērnu žūrijas” grāmatu. Šoreiz visi kopā lasīja Nīderlandes rakstnieces J. Kopenas stāstu „Grāmata Benijam”.

Nodarbības sākumā bibliotekāre Aiga iepazīstināja otrklasniekus ar interesantiem faktiem par suņiem, viņu  izcelšanos, šķirnēm, īpatnībām un uzvedību. Savukārt stundas turpinājumā lasīja jautru un sirsnīgu bilžu grāmata par meiteni, viņas suni un prieku, ko sagādā grāmatas.

Nodarbības noslēgumā katram skolēnam vajadzēja uzzīmēt savu mājas mīluli. Taču bērni ne tikai zīmēja savu mīluli, bet arī īsi par to pastāstīja. Katrs 2. klases skolēns raksturoja savu mājdzīvnieku un nosauca grāmatu, ko viņš lasītu savam mīlulim. Daudzi skolēni izvēlējās savam mīlulim lasīt “Bērnu žūrijas” grāmatas.

Vissirsnīgākais PALDIES bibliotekārei Aigai par izzinošo nodarbību! Esam priecīgi, ka lasīšana ir kļuvusi par mūsu klases ikdienas neatņemamu sastāvdaļu!

FOTOGALERIJA