Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni iepazīstas ar poķu tautu

Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni sen jau zina, ka kopā lasīt ir ļoti aizraujoši. Īpaši interesanti ir to darīt, iepazīstot lasītveicināšanas programmas „Bērnu žūrija” grāmatas kopā ar Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāri AIGU SOLDATJONOKU, kura katru reizi pārsteidz skolēnus ar radošu pieeju grāmatas satura izklāstā. Skolēni bibliotekāri Aigu uzskata par grāmatu burvi.

4.novembrī bibliotekāre Aiga atkal ieradās pie ciemos pie trešklasniekiem ar savu video lasījumu. Šoreiz mazie lasītāji tika iepazīstināti ar igauņu rakstnieka Edgara Valtera uzrakstīto un ilustrēto “Poķu grāmata”.

Pirms doties aizraujošā ceļojumā kopā ar poķiem, 3. klases skolēni tika iepazīstināti ar Edgara Valtera daiļradi. Bērni uzzināja, ka savai pasakai autors iedvesmu guvis, purvājos vērojot augstos un sausos grīšļu ciņus – kāds dažāda izmēra zāļu puduris viņam atgādinājis ģimeni – vecākus ar bērniem.

Bibliotekāre Aiga pastāstīja arī par to, ka E. Valters Igaunijas dienvidos netālu no Latvijas robežas veido tematisko parku “Poķu zeme” (Pokumaa), kurš joprojām darbojas un attīstās. Tajā ikviens var iejusties grāmatas galveno tēlu lomā, paviesoties poķu namā, pastaigāties pa speciāli iekārtotām meža takām, iepazīt dažādus augus, apskatīt E. Valtera ilustrāciju un gleznu izstādi, pagatavot sev mazu poķīti, šūpoties, nopērties pirtī vai piedalīties poķu skaitīšanas talkā.

Tad trešklasnieki uzmanīgi klausījās bibliotekāres Aigas video lasījumu, kurš bija sadalīts vairākās daļās. Noklausoties katru daļu, skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi vai jāiepazīstas ar kādu interesantu un izzinošu informāciju. Tā pēc pirmā video lasījuma bērni iepazinās ar bibliotekāres sagatavoto prezentāciju par nepieciešamību sargāt un rūpēties par dabu un tās bagātībām.

Klausoties bibliotekāres video lasījumu,  skolēni uzzināja, ka mazie, jokainie vīriņi ar garajiem matiem, kas līdzinās siena gubiņām, ir poķi.  Poķu tauta visu dienu mierīgi stāv ar plikām pēdām mitrā zemē un klusu sarunājas ar blakus esošiem poķiem. Vēl viņi dzejo, jo ko tad citu darīt, ja tu tikai mierīgi stāvi?

Naktī gan poķi kļūst nedaudz aktīvāki un dodas nelielās pastaigās, jo nav jābūt tik uzmanīgiem. Poķiem visu laiku jābūt modriem, jo, sastopot kādu dzīvu būtni, pēkšņi ir jāsastingst un jāizliekas par parastu zāles kušķi, to zina katrs poķis.

Poķi ir labsirdīgi, dzīvespriecīgi un kāri tver katru jaunu lietu – tā, meklējot sev jaunu mājvietu, viņi nokļūst pie mājas, kas šķiet pamesta… taču izrādās, ka tajā dzīvo sirms večuks gariem matiem un bārdu, kuru sauc par Pūko. Vīriņš ir gatavs uzņemt poķus savās mājās un tik ļoti sadraudzējas ar viņiem, ka visi sāk dzīvot kopā.

Grāmatas lasījuma noslēgumā atkal tika veikti aizraujoši uzdevumi. Skolēniem uz brīdi bija jākļūst par dzejniekiem un jāpabeidz piedāvātie dzejoļi, kuros arī tika uzsvērta dabas aizsardzības tēma, kā arī bērni iepazina dzīvnieku pēdas.

Lasītveicinā nodarbības laikā skolēni ne tikai iepazinās ar neparasto poķu tautu, bet arī centās saprast to, ka mums jādzīvo saskaņā ar dabu.

 

Fotogalerija