Naujenes pamatskolas 4. klases izlaidums

Basām kājām dvēselīte rasas rītā iznāk,

Skatīties kā mazai zīlei, milzīgs ozols iznāk

Nav ne lielu, nav ne mazu šajā dzīvē

Iznāk- ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk.

 

Kamēr 9. klases skolēni cītīgi gatavojas matemātikas eksāmenam, Naujenes pamatskolas 4. klases skolēni 30. maijā savu radinieku, draugu un skolas biedru lokā jau svinēja savu pirmo izlaidumu. Ir aizritējuši četri gadi kopš tā brīža, kad šie vēl mazi, bet tagad jau lieli bērni spēra savus pirmos soļus skolā. Bet nu viņi jau ir sākumskolas beidzēji, tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, 5. klasē … Un arī viņu skolotāja Alita Kokina, viņu „otrā” mamma palaiž savus audzēkņus pamatskolā gan ar prieku, gan ar skumjām. 4. klases skolēnus gribas salīdzināt ar taureņiem. Kas gan var būt tik draisks un viegls kā taurenis! Cik lielas pārvērtības notiek ar taureni viņa dzīves laikā! Arī mūsu 4. klases skolēni kļuvuši arvien krāsaināki, radošāki, zinošāki, un patstāvīgāki.

To viņi parādīja savā izlaidumā. Bērni bija sagatavojuši  koncertu, kurā katrs parādīja savus aktieriskos un muzikālos dotumus. Viņi dziedāja, deklamēja dzejoļus, priecēja ar humoristiskām parodijām par skolu un profesijām, dejoja, priecēja vecākus un skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem. Koncertā uzstājās skolēni, kuri apmeklē Naujenes mūzikas skolu un apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēlēšanas prasmi. Savukārt folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” meitenes – Anna Luīze, Miranda Evelīna, Ksenija un Anželika – kopā ar saviem folkloras draugiem pieskandināja zāli ar skanīgu dziesmu latgaliešu valodā “Iztaisieju jaunu tyltu.”

Šīs svētku dienas  gaviļnieki pateicās skolai par sākumskolas gados gūto un savai klases audzinātājai par sniegtajām zināšanām, prieku mācīties,  ticību saviem spēkiem un pārliecību par saviem darbiem. Aizkustinošus vārdus un lielu paldies absolventi teica saviem vecākiem par  rūpēm un atbalstu pirmajos skolas gados, kā arī pateicības vārdus skolotājiem, kuri viņus mācīja šos četrus gadus.  Savukārt 4. klases vecāki  novēlēja saviem bērniem uzkrāt pa vasaru spēkus jaunām skolas gaitām un sniegties pēc jaunām virsotnēm, lai vēl daudz citu izlaidumu!

Mazos absolventus šajā saulainajā dienā sveica un piemiņas dāvanas pasniedza skolas direktors Pāvels BROVKINS. Viņš skolēniem pasniedza diplomus par sekmīgu sākumskolas pabeigšanu.

Sveikt 4. klasi bija ieradušies arī pārējie sākumskolas skolēni, ar kuriem pavadīti kopā visi šie četri gadi. Kuplajam sveicēju pulkam pievienojās arī sieviešu kluba “Šarms” vadītāja Diāna ČIŽEVSKA, kura atsūtīja absolventiem jauku dāvanu – grāmatu “Izkrāso Naujeni!”

Skolēnus sveica viņu skolotāja Alita KOKINA. Viņa saviem audzēkņiem novēlēja kļūt vēl radošākiem un zinošākiem, aicināja nebīties no grūtībām un atgādināja, ka visu sasniegumu pamatā ir darbs. Audzinātāja uzsvēra, ka katrs no viņas bērniem  ir vienreizējs, īpašs, talantīgs, sirsnīgs un draudzīgs.

Svētki izskanēja ar laimes sajūtu un smaidošām sejām. Izlaidums bija skaists un lieliskām emocijām pārpildīta diena. Pēc svinīgā pasākuma bērni kopā ar vecākiem pie svētku galda kavējās atmiņās un notikumos 4 gadu garumā. Lai veicas turpmākajās mācību gaitās – 5. klasē! Lai arī turpmākie skolas gadi ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!

Fotogalerija