Naujenes pamatskolas 6. klase LVM meža ekspedīcijā Kalupē

Septembrī skolēni atgriezušies skolas solos un 6. klašu skolēni dodas izzināt mežu mācību pārgājienos brīvā dabā jeb LVM Meža ekspedīcijās. Arī Naujenes pamatskolas 6. klases skolēni pieteicās meža ekspedīcijai.  Pirms došanās uz mežu sestklasnieki apguva skolā vienu mācību stundu par meža daudzveidīgo nozīmi, bet 11. septembrī kopā ar dabaszinību skolotāju Ingrīdu BLEIDELI devās un Kalupes pusi, kur LVM teritorijā jaunos meža pētniekus gaidīja pasākuma organizatori.

Šī ekspedīcija ir izveidota atbilstoši dabaszinību standartam, kā rezultātā skolēniem radot izpratni par to, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē. Skolēniem bija iespēja apzināties cilvēka ietekmi uz mežu ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šis piedzīvojums bija lielisks pārgājiens 2 km garumā ar 10 (Iepazīstam meža zinātni, Skaitām kokus, Kopjam jaunaudzes, Retinām mežu, Mērām koku augstumu, Aizsargājam mežu, Atklājam koksnes produktus, Atpūšamies dabā, Būvējam zaļi, Nosakām koku vecumu) izglītojošām pieturām pieredzējušu mežsaimniecības speciālistu vadībā. Skolēniem tika izsniegtas Ekspedīcijas darba burtnīcas, kurās bija jāreģistrē dažādi novērojumi un mērījumi par meža stādīšanu, kopšanu un aizsardzību.

Lielāko prieku mūsu skolēniem sagādāja tilta būvēšana pēc Leonardo da Vinči shēmas, izmantojot vien koka dēļus. Skolēni tiltu ne tikai uzbūvēja, bet arī pārbaudīja tā izturību. Turklāt šo uzdevumu mūsu audzēkņi atzina kā visradošāko un interesantāko uzdevumu.

Jāatzīmē, ka ekspedīciju saturs veidots atbilstoši kompetenču pieejai un jaunajam izglītības saturam dabaszinātnēs, turklāt sniedz skolotājiem iespēju vadīt mācību procesu ārpus telpām, kur iespējams nodrošināt distancēšanos.

Paldies LVM darbiniekiem par iespēju pavadīt vienu brīnišķīgu dienu mežā! Paldies Naujenes pagasta pārvaldei par transporta atbalstu!