Naujenes pamatskolas 9. klase nosvinējusi izlaidumu

Vēl jau matos trīc bērnības puķe,
Vēl jau kājas jūt bērnības mālu.
Tāpēc bērnības rītausmās paskaties,
Pirms tu iesāc braucienu tālu.

16. jūnijā virs Naujenes pamatskolas mākoņi bija tik balti, pīpenes tik smaidīgas, bet peonijas tik smaržīgas, jo atkal bija brīdis klāt, tāds savādāks, kurš pār dienām, pār gadiem nāk – skolas izlaidums. Izlaidums – pirmā, lielā  darba cēliena noslēgums, kad par paveikto  jāsaņem alga. Kāda nu tā katram ir – tā pašu  izvērtēšanai. Izlaidums ir viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. Tas ir arī veiksmes brīdis, uz kuru Naujenes pamatskolas audzēkņi gāja 9 gadus. Šajā dienā skolā virmoja svētku gaisotne, izlaiduma telpā pulcējās satrauktie, bet priecīgie absolventi, gandarītie skolotāji, lepnie vecāki un vecvecāki, absolventu draugi.

Šogad Naujenes pamatskolu absolvēja 14 skolēni. Viņu vidū ir gan atraktīvi teātra spēlētāji, gan vēsturnieki un fiziķi, gan spēcīgi sportisti.

Savā uzrunā skolas direktors Pāvels BROVKINS vēlēja absolventiem izvirzīt sev gan tuvākus, gan tālākus mērķus, izvirzīt un tos sasniegt.

Sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE. Viņa pasniedz absolventiem piemiņas veltes un īpaši pateicās Maksimam ROMANOVAM, Andrejam LIPIŅAM, Vladislavam KUZMICKIM un Romanam ATRAHIMOVIČAM. Šie zēni aktīvi iesaistās daudzās pagasta sporta aktivitātēs.

Katrs skolas absolvents saņēma ne tikai atestātu, bet arī skolotāju dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam. Pasākuma laikā tika nolasītas absolventu pārdomas  par to, ko viņi gribētu sasniegt līdz trīsdesmit gadiem un, ja būtu iespēja, par ko gribētu pārvērsties.

Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta sacensībās. Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību.

Absolventu pirmā skolotāja Alita KOKINA kavējās atmiņās par to, kā notika viņu pirmā iepazīšanās pirms 9 gadiem. Viņa absolventiem veiksmei uzdāvināja pakavu.

Ar skumjām un reizē arī ar prieku 9. klases audzinātāja Zinaīda PAULIŅA sveica savus jaukos audzēkņus ar devītās klases absolvēšanu. Kā minēja skolotāja, šī devītā klase ir bijusi patstāvīga jau no pirmajām skolas gaitām. Un patstāvība mērķtiecīgi ieaudzināta visā skolas laikā. Un, redzams, ka šie devītie paši visu var! Viņa pateicās saviem audzēkņiem par kopā piedzīvoto un pārdzīvoto, atzīmēja, ka laime ir, dot citiem to, kas pieder pašam. Novēlēja dzīvot saskaņā ar sevi un sastapt dzīvē daudz labu cilvēku. Katram absolventam viņa uzdāvināja veiksmes talismanu – laimes monētu.

Sirsnības pilnus pateicības vārdus vecākiem, skolai, audzinātājām, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un pirmajām audzinātājām teica devīto klašu absolventi. Savukārt vecāki pateicās visam skolas kolektīvam un izteica atzinību par skolas ieguldījumu savu bērnu mācību sasniegumos un audzināšanā. Sirsnīga pateicība no vecākiem izskanēja skolas direktoram un audzinātājām Zinaīdai Pauliņai un Alitai Kokinai.

Skanīgus priekšnesumus absolventiem bija sarūpējis Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis “Spurgaliņas” un soliste Santa BULE (skolotāja Līvijas KOROĻKOVA).

Tad fotografēšanās un atvadas…

Vienmēr ir smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas, bet mēs, skolotāji, ļoti ticam, ka skolā iegūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.         

9. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase…

„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” raksta Zenta Mauriņa, šai atziņai, absolventiem labu vēlot, pievienojamies arī mēs – Naujenes pamatskolas skolotāji.

FOTOGALERIJA