Naujenes pamatskolas 9.klases skolēni iepazīst nākotnes profesiju

19.aprīlī mēs, Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Annu ŠŅUCINU devāmies mācību ekskursijā uz PKIC “Daugavpils tehnikums”. Mūs tur laipni uzņēma un par tehnikuma mācību un audzināšanas darbu pastāstīja mācību iestādes pasniedzēji. Mums tika dota iespēja apmeklēt mācību klases, apskatīt mācību procesā izmantojamās iekārtas, dažādus simulatorus un tehnisko paneļu klasi, kurā skolēni darbojas prakses laikā. Apskatījām arī vilcienu bremžu stendu, kas izveidots audzēkņu apmācībai.

Mācību ekskursijas laikā iepazināmies arī ar pasniedzējiem, kuri ne tikai pastāstīja par mācību priekšmetiem, bet arī  atbildēja uz mūsu jautājumiem, sniedza informāciju par izglītības un ārpusstundu iespējām mācību iestādē.

Taču vislielāko sajūsmu un pārsteigumu sagādāja iespēja noskatīties 7D formāta filmiņu modernā zālē, tādējādi mēs izbaudījām visu emociju spektru, ko var sniegt modernās tehnoloģijas.

Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni saka paldies Daugavpils tehnikuma darbiniekiem par laipno uzņemšanu, izsmeļošo informāciju un sniegto drošības sajūtu, ka viņi te tiks laipni gaidīti nākamā mācību gada 1. septembrī.

Fotogalerija