Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni karjeras izvēles priekšā

Pirmie pavasara ziedi daļai jauniešu un viņu vecāku ir atgādinājums par strauji tuvojošos pavasara eksāmenu un izlaidumu laiku – un arī brīdi, kad izdarīt pirmās lielās dzīves izvēles. Kur mācīties tālāk, kādu profesiju izvēlēties? Vieni šīs pārdomas atliek uz pēdējo brīdi, savukārt citi par to domā jau tagad, kad vēl pietiek laika izsvērta un atbildīga lēmuma pieņemšanai. Arī mēs, Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni, jau kopš rudens iepazīstam dažādas profesijas, jo saprotam, ka pieņemtie lēmumi var būtiski ietekmēt visu mūsu turpmāko dzīvi un karjeras attīstību.

4. aprīlī kopā ar klases audzinātāju Zinaīdu  PAULIŅU Atvērto durvju ietvaros apmeklējām Profesionālās izglītības kompetences centru „Daugavpils Būvniecības tehnikums”. Mācību ekskursijas mērķis – iepazīties ar profesiju apguves iespējām dotajā mācību iestādē. Būvniecības tehnikumā mūs sagaidīja un ar profesionālās izglītības programmām iepazīstināja Karjeras speciāliste Linda PUDĀNE.

Uzzinājām, ka tehnikumā 6 nodaļas: Būvniecības nodaļa, Autotransporta nodaļa, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļa, Metināšanas nodaļa, Ceļu būves nodaļa, Arhitektūras un dizaina nodaļa, kas jaunajā mācību gadā piedāvā 23 profesionālās izglītības programmas. Katra nodaļa bija sagatavojusi meistarklases, kurās varējām izmēģināt savas spējas paraugdemonstrējumos. Es un mani klasesbiedri varējām iejusties metinātāja, santehniķa, automehāniķa, ceļu meistara vai dizainera lomā. Par to, cik sarežģīts vai viegls ir katrs darbs, mums pastāstīja šīs skolas audzēkņi un pasniedzēji. Tādējādi  dzirdējām izsmeļošu stāstījumu par iegūstamajām iemaņām un prasmēm kādā no profesijām.

Patīkami pārsteidza skolas telpu un bibliotēkas, sakoptība, dizains un milzīgais daudzums modernā aprīkojuma, kurš tiek izmantots mācību procesā. Turklāt skolas kolektīvs rūpējas arī par četrkājainajiem mīluļiem – trim kaķiem. Viņiem atpūtas telpā ir izbūvētas gaumīgas, skaistas mājiņas.  

Liels paldies Karjeras speciālistei  Linda PUDĀNEI par interesanto un saturīgo ekskursiju, jo mēs ne tikai uzzinājām par mācību iespējām tehnikumā, bet arī iepazināmies ar profesijām, ar to specifiku, iespējām darba tirgū un kvalifikācijas līmeņiem.

FOTOGALERIJA