Naujenes pamatskolas absolventiem viss vēl priekšā

Laime nepiestāj krastā, kā kuģis.

Aicinot līdzi, kur papardes zied.

Laime tāpat, kā pilsētas bruģis,

Jāuzceļ pašam, lai tālāk var iet.

Jūnijs – siltu saules staru, košu ziedu, baltu mākoņu mēnesis. Jūnijs – ne tikai vasaras pirmais mēnesis un saulgriežu laiks, bet arī izlaidumu laiks. 16. jūnijā Naujenes pamatskolā virmoja svētku gaisotne, jo izlaiduma telpās pulcējās satrauktie, bet priecīgie absolventi, gandarītie skolotāji, lepnie vecāki un vecvecāki, absolventu draugi. Šajā dienā skolā tika svinēti svētki Jaunībai.

Šogad skolu absolvēja 13 skolotājas Annas ŠŅUCINAS audzināmās klases skolēni. Viņu vidū ir gan atraktīvi pasākumu vadītāji, gan vēsturnieki, gan spēcīgi sportisti, gan skanīgi dziedātāji.

Savā svētku uzrunā skolas direktors Pāvels BROVKINS vēlēja absolventiem izvirzīt sev gan tuvākus, gan tālākus mērķus, izvirzīt un tos sasniegt. Viņš aicināja 9.kl. beidzējus atrast savu Sapņu zemi tepat Latvijā, nevis doties to meklēt svešā zemē. Sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE.

Katrs skolas absolvents saņēma ne tikai atestātu, bet arī skolotāju dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam. Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Par aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem.

Absolventus šajā skaistajā dienā sveica viņu pirmās klases audzinātājas Aiva LINDE un Natālija POLGINA, klases audzinātāja 5.-7.kl. Inga ČALENKO. Savukārt 9.klases audzinātāja Anna ŠŅUCINA pateicās saviem audzēkņiem par kopā piedzīvoto un pārdzīvoto, atzīmēja, ka laime ir, dot citiem to, kas pieder pašam. Novēlēja dzīvot saskaņā ar sevi un sastapt dzīvē daudz labu cilvēku.

Absolventu vecāki veltīja izjustus vārdus skolotājiem un laimes vēlējumus saviem lolojumiem. Sirsnīga pateicība no vecākiem izskanēja skolas direktoram un audzinātājām Aivai, Natālijai, Ingai un Annai.

Pasākuma noslēgumā pateicības vārdus, dziesmu un skaistu videomateriālu vecākiem un skolotājiem veltīja paši absolventi.

Visus klātesošos izlaidumā priecēja solistes Santa BULES, skolas vokālā ansambļa un dueta Santa BULE un Oļesja FEDJAŠA muzikālie sveicieni (skol. Līvija KOROĻKOVA).

Vienmēr ir smeldzīga sajūta, kad absolventi aiziet no skolas, bet skolotāji ļoti tic, ka skolā iegūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā. Ir žēl šķirties, bet jauniešiem jādodas tālāk, atklāt jaunus apvāršņus un sasniegt jaunas virsotnes. Atliek novēlēt, lai viņiem vienmēr zelta sirds, priecīgs prāts un veiksme dzīves ceļos. Lai viņi pieņem vecāku cilvēku gudros padomus un veido savu dzīvi tādu, lai pietiek izturības, pacietības, zināšanu un sirds siltuma!

Mēs, Naujenes pamatskolai piederīgie, esam gandarīti par saviem absolventiem un no sirds vēlam veiksmi viņu turpmākajās gaitās:

”Kas šodien beidzies,

Tas rītu sāksies,

Tos sapņus par dzīvi

Pārvērst nāksies.” (Rainis.)

 

Laimīgu ceļu!

Fotogalerija