Naujenes pamatskolas floristikas pulciņa ikdiena un svētki

Katra skola atšķiras no citām skolām ar skolas estētisko noformējumu un katrā skolā ir kāds, kas par to visu rūpējas. Naujenes pamatskolā par skolas noformējumu nozīmīgākajos svētkos un ikdienā rūpējas floristikas pulciņa audzēkņi un viņu skolotāja Zinaīda PAULIŅA. Skolas foajē, gaiteņi un to logi, aktu zāle un skolas ēdnīca vienmēr gaumīgi un pārdomāti noformēti ne tikai Tēvzemes nedēļā, Ziemassvētkos, Valentīndienā, Lieldienās, Pēdējā zvana svētkos un izlaidumā, bet arī ikdienā.

Floristika ir pateicīgs veids kā rosināt skolēnu interesi par dabu,  veicināt radošumu un atvērtību pasaules uztverei.  Floristikas pulciņš Zinaīdas Pauliņas vadībā piedāvā iespēju strādāt ar visdažādākajiem materiāliem, veidojot kompozīcijas, dekorus, dāvaniņas, mācoties noformēšanas noslēpumus. Skolēni ar saviem darbiem piedalās dažādos konkursos, kā arī aktīvi iesaistās skolas telpu un pasākumu noformēšanā.

Floristikas pulciņa audzēkņi nodarbībās iepazīst dabas materiālu daudzveidību, kā arī citu floristikā izmantojamo materiālu klāstu. Mācību gada laikā floristikas pulciņa dalībnieki veido dekorus no dabas materiāliem un dažādas kompozīcijas no tradicionāliem un netradicionāliem materiāliem, sakārtot ziedus skaistos pušķos, pin,  vij un iepazīt citas tehnikas. Svarīgi, ka darbojoties floristikas pulciņā attīstās skolēnu iztēle un tiek apgūtas patstāvīga radošā darba iemaņas.

Nodarbību laikā skolotāja rosina audzēkņus patstāvīgi domāt un savu ideju praktiski realizēt, izmantojot ne tikai dabā atrodamus materiālus.  Lai to varētu īstenotu, katram bērnam ir jāiepazīstas ar dabā atrasto. Tas ir jāaptausta, jāizpēta un jāsaprot, kad ir īstais laiks tā vākšanai, žāvēšanai un, protams, jau iepriekš jācenšas saskatīt, kādā veidā tos varēs izmantot savos radošos darbos. Praktiskās darbošanās rezultāts ir katrā nodarbībā izveidots kāds floristikas izstrādājums, kurš pēc tam priecē skolēnus un skolotājus. Patīkami, ka floristikas pulciņa dalībnieki ir darboties griboši, aktīvi un radoši.

Fotogalerija