Naujenes pamatskolas folkloras kopa “Rūžeņa” bērni piedalījās nometnē “Garā pupa”

No 26. līdz 29. jūnijam Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā notika Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne “Garā pupa”, kurā pirmo reizi piedalījās arī Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Rūžeņa” bērni: Ņikita, Meldra, Paula Megija, Santa, Oļesja un Diāna. Kopā ar bērniem  un jauniešiem no Līvāniem, Viļāniem, Vaboles, Andrupenes, Aglonas, Rudzātiem, Vārkavas, Barkavas, Rēzeknes, Kokneses, Siguldas un Rīgas viņi caur dziesmu, rotaļu, caur spēlēm, sarunām un praktisku darbošanos seno amatu meistardarbnīcās iepazina Latgales kultūras mantojumu.

Folkloras nometnes programma bija ieplānota tā, lai bērni varētu cits citu labāk iepazīt, sadraudzēties un šādā labdabīgā gaisotnē iegūtu kopdarbības pieredzi ar skolotājiem un vietējā reģiona teicējiem un muzikantiem.

Ikdienas nodarbību saturs bija veltīts padziļinātai folkloras apguvei zinošu un talantīgu skolotāju vadībā. Darbojoties folkloras nometnē “Garā pupa”, bērniem bija iespēja apgūt iemaņas aušanā,  keramikā, doņu cepuru pīšanā, lupatu paklāju tamborēšanā un kokapstrādē. Amatu darbnīcas vadīja Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” vadītāja un audēja Inese Valaine, keramike Eleonora Pastare, kokapstrādes meistars Jānis Zvirbulis un amata meistare Žanna Vilcāne.

Nometnē “Garā Pupa” bērni varēja apgūt dažādu mūzikas instrumentu – ermoņiku, stabules, vijoles, kokles, dūdu un akordeona spēles prasmi. Muzicēšanas nodarbības vadīja Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Vita Talla,  vijolniece Sandra Līva Čingule un muzikants Oskars Bērziņš. Savu atbalstu sniedza arī bungu un dūdu grupas «Auļi» mūziķis Edgars Kārklis.

Mūsu folkloristi Santa un Megija mācījās spēlēt vijoli, Ņikita – akordeonu, kā arī visi apguva kokles spēlēšanas pamatus. Īpašu prieku bērniem sagādāja nakts pārgājiens, kurš veda gan pa pazemi, gan pa virszemi. Teiksmu takas “Reiz bija…”  gājēji sastapās ar dažādiem interesantiem tēliem. Tur bija  gan velns, gan velna līgava, vecā ļaunā ragana, mazais vīriņš, baltā dāma un citi tēli.

Viena nometnes diena norisinājās lauku sētā. Ciemojoties “Ezeru” mājās, mājas saimniece Terēzija Rubene palīdzēja bērniem izzināt pirts gudrības. Viņiem bija iespēja iepazīt latgaliešu tradicionālās virtuves noslēpumus. Ugunskurā tika cepti kartupeļi un baudīti citi lauku labumi. Te tika svinēta arī Pēterdiena. Ezerā tika palaists ziedu vainags.

Ar aizrautību nometnes dalībnieki iesaistījās dziesmu karos, danču vakaros un erudīcijas spēlē ”Abraka, dabraka”.

Nometnes pēdējā dienā notika koncerts ”Garās pupas raibie raksti”, kurā dalībnieki rādīja saviem vecākiem un visiem, ko iemācījušies. Koncertā visi mūsu folkloras kopas bērni dziedāja un dejoja, bet Ņikita Kancurovs kopā ar citiem nometnes dalībniekiem spēlēja akordeonu.

Četras nometnes dienas bija ļoti interesanta un piesātinātas, jo tās dalībniekiem bija iespēja iepazīt un pārmantot Latgales novada savdabīgās tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas u.c. prasmes.

Paldies par atbalstu Naujenes pamatskolas direktoram Pāvelam Brovkinam.