Naujenes pamatskolas folkloras kopas „Mazā Rūžeņa” dalībnieces panākumi konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2018”

22.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā, stāstīšanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem. Finālos piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji, anekdošu stāstnieki un muzikanti no visiem Latvijas novadiem – bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki, kā arī citi tradicionālās kultūras apgūšanā ieinteresēti bērni un jaunieši.

Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija 2018” finālā piedalījās arī Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” dalībniece Santa BULE (vadītāja Inga ZEILE). Viņa ieguva 2.pakāpes diplomu un titulu “DIŽLIELĀ” DZIEDĀTĀJA. Santa visus iepazīstināja ar Naujenes pagastā pierakstītajām dziesmām. Apsveicam Santu un Ingu Zeili un vēlam priecēt klausītājus ar skanīgu dziedāšanu arī turpmāk!