Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” meiteņu dziedošā jūnija nogale

No 26. līdz 29. jūnijam Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā notika Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometne “Garā pupa”, kurā piedalījāmies arī mēs – Naujenes pamatskolas folkloras kopas “Mazā Rūžeņa” dalībnieces Oļesja FEDJAŠA, Ksenija PANOVSKA un Santa BULE.  Nometnē pavadījām četras neaizmirstamas dienas, kuras bija veltītas padziļinātai folkloras apguvei zinošu un talantīgu skolotāju vadībā.

Darbojoties Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometnē “Garā pupa”, mums bija iespēja apgūt dažādas amatu prasmes. Tā pirmajā dienā kokapstrādes meistaru Jāņa Zvirbuļa un Jāņa Ernstsona vadībā mācījāmies no koka griezt krelles, arī pārējās dienās bija radošās darbnīcas, kurās amatu prasmes mums ierādīja  Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” vadītāja un audēja Inese Valaine, amata meistares Žanna Vilcāne un Līga Bernāne. Pirmajā nometnes dienā bijām priecīgas par iespēju apmeklēt Līvānu peldbaseinu, bet vakarā ar aizrautību iesaistījāmies danču vakarā, kas ilga gandrīz trīs stundas.

Nometnes laikā ikvienam bija iespēja iemācīties kāda latviešu tautas mūzikas instrumenta spēles prasmi. Mācījāmies spēlēt vijoli, kokli un akordeonu. Jau no pirmās dienas gatavojāmies noslēguma koncertam.

Ciemojāmies “Ezeru” mājās, kur varējām iepazīt īstu lauku dzīvi. Mājas saimniece Terēzija Rubene palīdzēja mums saprast pirts gudrības. Te iepazināmies arī ar latgaliešu tradicionālās virtuves noslēpumiem, kā arī ugunskurā cepām kartupeļus. Te svinējām Pēterdienu un ezerā palaidām dažādu koku zariņu vainagu. Otrās dienas vakarā lustīgi noritēja dziesmu kari, kuru laikā tika iedziedātas 120 dziesmas. 

Sevišķi priecājāmies par nakts pārgājienu. Grupās bija jāiziet teiksmu taka “Aizej tur, nezin kur…”  Ejot pa to sastapāmies ar dažādiem interesantiem tēliem. Tur bija  velns, pūķis, ļaunās raganas, baltā dāma, pirāts un citi tēli. Uz priekšu varējām tikt tikai tad, kad izpildījām briesmoņu uzdevumus. Arī trešajā dienā izlocījām kājas danču vakarā. Danču vakaros tika izdejots vesels ducis danču.

Nometnes pēdējā dienā notika koncerts ”Garās pupas raibie raksti”, kurā rādījām klātesošajiem visu, ko iemācījāmies šo četru dienu laikā, kā arī dziedājām nometnes dziesmu par  Garo pupu. Nometnes laikā ne tikai apguvām folkloras gudrības, bet arī mācījāmies komunicēt, sadarboties, saprast cits citu, draudzēties un šādā labdabīgā gaisotnē ieguvām kopdarbības pieredzi ar skolotājiem, teicējiem un muzikantiem. 

Foto: Santa Bule, Anna Kārkle (nometnes organizatore)

FOTOGALERIJA