Naujenes pamatskolas komandas panākumi pirmās palīdzības sacensībās Bebrenē

Jau vairākus gadus pēc kārtas katra mācību gada beigās notiek pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, ko organizē Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja. Šogad sacensības notika 23. maijā Bebrenē. Pirmo reizi sacensībās piedalījās arī mūsu skolas komanda “Novene”, kuras sastāvā bija 6. un 7. klases skolēni: Inna IVANOVA, Oļesja FEDJAŠA, Ligita ŠTEINBERGA, Natālija STANKEVIČA, Viktorija KUZMICKA, Santa BULE, Deniss ROMANOVS, Nikita KANCUROVS.

Sacensībās piedalījās 10 skolēnu komandas, kurām bija jāparāda savas zināšanas un prasmes. Sacīkstes notika  8 etapos, kuros vajadzēja gan prast veikt mākslīgo elpināšanu, gan apstrādāt asiņojošas brūces ar termisku apdegumu, ar svešķermeni un šautas brūces, prast sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir insults, satraukums, galvas un muguras trauma, elektrotrauma, asiņojošs deguns, kā arī uzrādīt teorētiskās zināšanas testā. Turklāt sacensību laikā bija arī trīs izglītojoši etapi, kuros varēja iepazīties ar zemessardzes ikdienas darbu, samīļot un sapucēt zirgus, kā arī uztaisīt skaistu puķi no salvetēm.

Sacensību norisi vērtēja Daugavpils medicīnas koledžas studenti kopā  ar  galveno tiesnesi Terēzi Strodi – LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas Pirmās palīdzības sniegšanas pasniedzēju. Vērtēšana tika veikta atbilstoši Latvijas Sarkanā Krusta vienotai izstrādātai sistēmai un pamatojoties uz  LR Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centra apstiprinātu  PP apmācību programmu.

            Skolēni, pielietojot skolā iegūtās zināšanas, mēģināja tikt galā ar cietušajiem jeb statistiem, kuru lomā iejutās Bebrenes VPV audzēkņi.

Neskatoties uz to, ka mūsu skolēni sacensībās piedalījās pirmo reizi, viņi pamatskolu grupā izcīnīja 2. vietu.

            Paldies skolas medmāsai Irēnai BOGDĀNEI un skolotājai Zinaīdai PAULIŅAS par skolēnu sagatavošanu sacensībām! Gribētos, lai skolēni  apgūst pirmās palīdzības sniegšanas zināšanas  pēc iespējas vairāk, bet lai šīs zināšanas reālajā dzīvē nekad netiktu pielietotas.

FOTOGALERIJA