Naujenes pamatskolas mazie grāmatu eksperti

Cilvēks pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt.  /D.Didro/

Jau 18 gadus Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Šīs programmas mērķis ir veicināt bērniem lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par izlasīto. Lasīt veicināšanas programmā aktīvi ir iesaistījusies Naujenes tautas bibliotēka.

Mēs, trīspadsmit Naujenes pamatskolas 1.klases skolēni un skolotāja, arī piedalījāmies aizraujošā lasīšanas maratonā un kļuvām par grāmatu ekspertiem. No novembra līdz janvārim lasījām programmas kolekcijā iekļautās grāmatas, kuras paredzētas vecumgrupai 5+. Izlasījām sekojošas grāmatas: V. Kaplāna. “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”, Tīa Selli. “Mia ir priecīga”, U.Kestere. “Nelūgtie ciemiņi”, M.Dibika. “Pastnieks Pele”, T.Kalninskis. “Zaķa Garauša laimes zeme”, I. Zandere. “Zirgā”.  Grāmatas lasījām visi kopā: gan skolēni, gan skolotāja. Kopā lasījām, aplūkojām un pārspriedām rakstnieku un mākslinieku darbus. Lasot tika iepazīti daiļdarbu varoņi, izzinātas viņu gaitas un piedzīvojumi, kā arī iegūti jauni grāmatu draugi.

Taču grāmatas ne tikai izlasījām, bet arī aizpildījām anketas, tādējādi mazajiem pirmklasniekiem  bija iespēja justies vērtīgākiem un nozīmīgākiem viedokļu paudējiem. Izvērtējot aizpildītās anketas, secinājām, ka mūsu atzinību ieguva divas grāmatas – Mia ir priecīga” un “Kā vilku piemin, tā vilks klāt”.

Ar mazo Miu no Igaunijas sadraudzējāmies tāpēc, ka viņas gaitas un domas it bieži atsauca atmiņā arī pašu bērnu ikdienu un pārdzīvojumus. Pārrunājām, ko katrs dara, ja virsū sāk mākties skumju mošķītis. Metodes cīņai ar to ir dažādas: var pievērsties citām, priecīgākām domām, apēst kādu gardumu vai arī padziedāt, ko arī drošības pēc darījām.

Savukārt, lasot par Trusīša trakulīgajiem viesiem, mēģinājām iztēloties ko darītu, ja pie mums mājās ierastos ciemiņi, kuri uzvestos tā, kā pašiem tīk, kā arī atsaucām atmiņā vai paši allaž atminamies labas uzvedības ābeci.

Par dalību projektā pirmklasnieki saņēma īpašu veicināšanas balvu – lineālu ar lupu. Tā atgādinās mazajiem lasītājiem par lasītprieku trīs mēnešu garumā.

Ceru, ka maniem skolēniem lasīšana arī turpmāk kļūs par aizraujošu piedzīvojumu. Patīkami, ka visi 1.klases skolēni izteica vēlmi piedalīties Bērnu žūrijā arī nākamgad!

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aigai SOLDATJONOKAI par sagādāto iespēju piedalīties Bērnu žūrijā!

Fotogalerija