Naujenes pamatskolas pirmklasnieki meklēja pasaku redzi

Mēs būsim tā, mēs būsim tā,

Kā ūdensrozes ezerā.

Kā smalkas spalvas cielavā,

Kā putu ceļi Daugavā,

Kā balta svītra karogā,

Kā balta svītra karogā.

(M.Cielēna)

10. maijā 1. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Alitu KOKINU atkal viesojās Naujenes tautas bibliotēkā, lai piedalītos literārā stundā “Man ir pasaku redze…” Stunda tika veltīta Māras Cielēnas 65 gadu jubilejai.

Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA pastāstīja pirmklasniekiem par bērnu grāmatu autori, rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu, parādīja grāmatas, kuras ir bibliotēkā. Skolēni uzzināja, ka bibliotēkā ir trīsdesmit četras M.Cielēnas grāmatas. Tās visas bija iespējams ne tikai aplūkot, bet arī pašķirstīt.

Kopā ar jauko bibliotekāri Aigu, pelīti Grietu un Dārtu lasījām jubilāres dzejoļus, minējām un salikām vārdus, drosmīgākie lasīja M.Cielēnas dzejoļus.

Paldies Aigai SOLDATJONOKAI par atraktīvo un radošo literāro stundu, paldies Naujenes tautas bibliotēkas vadītājai Diānai ČIŽEVSKAI par sadarbību un uzaicinājumu apmeklēt bibliotēkas pasākumus. Noteikti apmeklēsim bibliotēku un lasīsim grāmatas arī 2. klasē! Uz tikšanos septembrī!

Jāuzsver, ka literārās stundas ne tikai rosina skolēnu interesi par latviešu literatūru un kultūru, bet arī attīsta skolēnu vispārējās kompetences.

FOTOGALERIJA