Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēni izmēģināja dalību konkursā “Drošākā klase”

Uzsākot jauno mācību gadu, a/s BALTA sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC  un VISC organizēja konkursu 1.-4.klašu skolēniem Drošākā klase”. Konkursa mērķis bija atgādināt bērniem drošības noteikumus ceļā uz skolu un skolā. Rūpējoties par skolēnu drošību, jo īpaši svarīgi kopā ar viņiem pārrunāt labas uzvedības noteikumus atrodoties skolā vai ārpus tās

Skolēniem nācās atbildēt uz jautājumiem par veselību un drošību, kā arī likt lietā zināšanas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Jautājumi bija daudzveidīgi – atvērtie, ar atbilžu variantiem, kā arī tādi, kurus vajadzēja papildināt pašiem, tā iegūstot papildu punktus.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 1. klase (kl. audzin. V.Kavinska), 2. klase (kl. audzin. A.Kokina), 3. klase (kl. audzin. S. Štrauha) un 4. klase (kl. audzin. I.Bleidele).  Centāmies, domājām, cītīgi pildījām un atbildējām uz jautājumiem, bet šoreiz mazliet pietrūka līdz uzvarai. Priecājamies par mūsu kaimiņiem, Špoģu vidusskolas 1. klases skolēniem, kuri ieguva konkursā balvu! Apsveicam!

Pateicībā par dalību un zināšanu par drošu rīcību nostiprināšanu visi skolēni un klases saņēma diplomus.