Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēnu lasītprieka stunda

Septembrī Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēniem sākās ne tikai mācību gads, bet arī iepazīšanās ar “Bērnu žūrijas 2020” grāmatu kolekciju. Mesties iekšā piedzīvojumos un ieraudzīt pasauli jaunā gaismā var tikai lasot grāmatas, bet tās varam paņemt Naujenes tautas bibliotēkā, ar kuras vadītāju Diānu ČIŽEVSKU, bibliotekārēm Aigu SOLDATJONOKU un Ņinu PRUSAKOVU ir izveidojusies cieša sadarbība.

18.septembrī uz Naujenes tautas bibliotēku kopā ar savām klases audzinātājām Aivu LINDI un Alitu KOKINU devās 4. un 3. klases skolēni. 3. klases skolēni jau trešo gadu iesaistās lasīšanas maratonā, bet šogad viņiem piebiedrojās arī ceturtklasnieki.

Pirms kopīgās lasīšanas skolēni ar lielu interesi iepazinās ar bibliotēkā iekārtoto Jekaterīnas SMIRNOVAS cūciņu figūriņu kolekcijas izstādi “Maz, maz cūciņ!!!”. Izstādē apskatāmas dažāda lieluma un formas cūciņu figūriņas. Bibliotēkā izstādītas 234 cūciņas.

Tā kā šajā dienā skolā notika Olimpiskā diena, tad sākumskolas skolēni iepazinās arī ar dažādām grāmatām par sportu.

Un tad visi devās uz kopīgo lasīšanu. Šoreiz Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA lasīšanai priekšā izvēlējās grāmatu, kas atbilst bibliotēkas izstādes tematikai – par Sivēnu, kas ir Marjusas Marcinkevičas grāmatas “Svizis” galvenais varonis.

Klausoties bibliotekāri Aigu, 3. un 4. kl. skolēni iepazinās ar diviem draugiem – Sivēnu un gotiņu Adelaīdu, kuri devās slidot. Ezera dzīlēs viņus gaidīja briesmonis Svizis ar zobainu rīkli, kurš rakstīja uz ledus dīvainus vārdus, nezināmā valodā. Sivēnam un gotiņai bija jāpārvar ne tikai savas bailes, bet arī jāatmin viņa noslēpumainos rakstus. Daudzi skolēni, jau grāmatas lasīšanas sākumā saprata, ka jocīgie uzraksti uz ledus ir otrādi apgriezti vārdi. Un briesmonis Svizis ir parastā Zivs, kura slāpst zem ledus un prasa palīdzību!

Mūsu skolēni, noklausoties pasaku, uzzināja, ka, lai stātos pretī bailēm, nav nepieciešams bagātīgi aprīkots ekipējums, bet tikai vien īsta draudzība un kripatiņa drosmes.

Kopīgās lasīšanas  noslēgumā arī skolēni mēģināja paši uzrakstīt otrādi apgrieztus vārdus un teikumus, kurus vajadzēja atminēt Aigai.

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekārēm , kura palīdz skolotājiem pilnveidot skolēnu zināšanas un prasmes kvalitatīva mācību procesa atbalstam un skolēnu vispārējo kompetenču attīstībai.

Fotogalerija

Foto: Ņina Prusakova