Naujenes pamatskolas skolēni atstāj vēstījumu nākamajām paaudzēm

Naujenes pagasta teritorijā ir ļoti skaistas, pasakainas vietas. Taču, lai saglabātu to,  kas ir mums apkārt un veidotu labu vidi jau esošās teritorijās, par tām jārūpējas un jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Ļoti skaista vieta Daugavpils novadā ir Juzefovas parks. Tūristi un vietējie iedzīvotāji izsenis iegriežas baudīt dabas skaistumu klusās parka ielejās. Diemžēl mērenā klimata apstākļi un daži saimnieciskie procesi te ir paātrinājuši dažus neatgriezeniskos procesus, ko var pielabot un apturēt. Naujenes pagasta pārvalde ir iesaistījusies Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. Projekta mērķis – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Projekta ietvaros 2. oktobrī Naujenes pamatskolas skolēni piedalījās talkā “Tolak lela, tolka moza”,  kur kopā ar pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekiem stādīja kokus.

Pirms koku stādīšanas Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE pastāstīja par projektu, tā aktivitātēm, kā arī ainavu arhitekta plānotajām iecerēm parka atjaunošanā. Savukārt Naujenes novadpētniecības muzeja speciāliste Māra KAMPĀNE iepazīstināja ar  Juzefovas parka  interesantākajām vēstures lappusēm, bet Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja, bioloģe un vides pārvaldības speciāliste Jolanta BĀRA ar dabas vērtībām parka teritorijā un to saglabāšanas iespējām. Skolēni ne tikai ar lielu interesi klausījās par parku, bet arī labprāt paši pārliecinājās par mūsu parkā augošo dižkoku varenumu.

Šajā dienā ne tikai klausījāmies, bet piedalījāmies arī pašā talkā, kuras laikā cītīgi pastrādājām, stādot kokus. Šeit ar padomu bērniem labprāt palīdzēja pagasta darbinieki. Priecājamies, ka mūsu skolēniem tika dota iespēja atstāt vēstījumu nākamajām paaudzēm  un Latvijai   turpmākajos simts gados.

Paldies Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai I.Miglānei par uzaicinājumu piedalīties talkā, kā arī par sarūpēto cienastu un liepziedu tēju, kas sasildīja pēc labi padarīta darba!

Naujenes pagasta teritorijā ir ļoti skaistas, pasakainas vietas. Taču, lai saglabātu to,  kas ir mums apkārt un veidotu labu vidi jau esošās teritorijās, par tām jārūpējas un jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Ļoti skaista vieta Daugavpils novadā ir Juzefovas parks. Tūristi un vietējie iedzīvotāji izsenis iegriežas baudīt dabas skaistumu klusās parka ielejās. Diemžēl mērenā klimata apstākļi un daži saimnieciskie procesi te ir paātrinājuši dažus neatgriezeniskos procesus, ko var pielabot un apturēt. Naujenes pagasta pārvalde ir iesaistījusies Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. Projekta mērķis – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Projekta ietvaros 2. oktobrī Naujenes pamatskolas skolēni piedalījās talkā “Tolak lela, tolka moza”,  kur kopā ar pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekiem stādīja kokus.

Pirms koku stādīšanas Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra MIGLĀNE pastāstīja par projektu, tā aktivitātēm, kā arī ainavu arhitekta plānotajām iecerēm parka atjaunošanā. Savukārt Naujenes novadpētniecības muzeja speciāliste Māra KAMPĀNE iepazīstināja ar  Juzefovas parka  interesantākajām vēstures lappusēm, bet Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja, bioloģe un vides pārvaldības speciāliste Jolanta BĀRA ar dabas vērtībām parka teritorijā un to saglabāšanas iespējām. Skolēni ne tikai ar lielu interesi klausījās par parku, bet arī labprāt paši pārliecinājās par mūsu parkā augošo dižkoku varenumu.

Šajā dienā ne tikai klausījāmies, bet piedalījāmies arī pašā talkā, kuras laikā cītīgi pastrādājām, stādot kokus. Šeit ar padomu bērniem labprāt palīdzēja pagasta darbinieki. Priecājamies, ka mūsu skolēniem tika dota iespēja atstāt vēstījumu nākamajām paaudzēm  un Latvijai   turpmākajos simts gados.

Paldies Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai I.Miglānei par uzaicinājumu piedalīties talkā, kā arī par sarūpēto cienastu un liepziedu tēju, kas sasildīja pēc labi padarīta darba!

Fotogalerija