Naujenes pamatskolas skolēni lasa un piedalās žūrijā

Noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”. Tā kā Naujenes tautas bibliotekā visaktīvākie lasītāji bija mūsu Naujenes pamatskolas audzēkņi, tad “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums “Lasi, vērtē, dalies!” notika 26. februārī mūsu skolā. Aktu zālē uz noslēguma pasākumu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”sanāca čaklākie lasītāji. Noslēguma pasākumu vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Žūrijas eksperti pulcējās, lai vēlreiz apspriestu izlasītās grāmatas un noteiktu kolekcijas populārākos daiļdarbus. Vairāku mēnešu garumā žūrijas eksperti – mūsu skolas 2. klases, 5. klases un 6. klases skolēni un skolotājas – lasīja un vērtēja “Bērnu žūrijas” kolekcijas grāmatas. Turklāt 2. klases skolēni šajā aktivitātē piedalās jau otro gadu un otro gadu – visi skolēni.

Lasīšanas veicināšanas aktivitāte sākās septembrī ar grāmatu kolekcijas iepazīšanu. Katrā vecuma grupā (“5+”, “9+”, “11+” , “15+”  un “vecāki”) bija izlasāmas un novērtējamas 6 grāmatas. Tās bija gan latviešu autoru, gan ārzemju autoru grāmatas; gan dzejoļu, gan pasaku un stāstu grāmatas. Vecāku kolekcijā bija arī atmiņu stāstījumi.

Kopā ar bibliotekāri Aigu atcerējāmies interesantākos un aizraujošākos izlasīto grāmatu momentus. Dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” nozīmē ne tikai izlasīt sava vecuma grupas grāmatas, bet arī tās novērtēt, aizpildot elektronisko vērtēšanas anketu, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Mūsu skolēni – žūrijas eksperti – iemācījās vērtēt grāmatas saturu, dizainu. Apkopojot anketas, Naujenes tautas bibliotēkas grāmatu vērtēšanas eksperti 1. vietu piešķīra sekojošām kolekciju grāmatām:   vecuma grupā 5+ – E. Dacjūtes grāmata “Laime ir lapsa”; vecuma grupā 9+ – K. Hāgerupa grāmata “Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas”; vecuma grupā 11+ – M. Runguļa grāmata “Trīs nāves Mārtiņdienā”; vecuma grupā 15+ – N. Jūnas grāmata “Viss, itin viss” un vecāku žūrijā A. Akmentiņa grāmata “Skolotāji”.
Aiga SOLDATJONOKA pateicās visiem “Bērnu žūrijas” dalībniekiem un pasniedza pateicības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas.
Ir marts, bet jau pēc dažiem mēnešiem – jūnijā būs zināma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” grāmatu kolekcija. Un rudenī sāksies jauns lasīšanas maratons…

Sakām lielu paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par uzaicinājumu piedalīties “Bērnu žūrijā”!

Lai nezūdošs  lasītprieks mūs pavada ikdienā un piepilda mūsu laiku un domas arī turpmāk!

FOTOGALERIJA