Naujenes pamatskolas skolēnu darbu izstāde

Novembris ir īpašs mēnesis katram no mums. Kādam tas patīk pirmā sniega dēļ, citam – svētku dēļ, bet katram no mums tas ir īpašs ar Latvijas dzimšanas dienu. Naujenes pamatskolā šogad šis mēnesis pagāja Latvijas simtgades un patriotisma gaisotnē. Novembris mūsu skolas dzīvē katru gadu ir ļoti nozīmīgs – vēstures priekšmeta mēnesis, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas Proklamēšanas svētku pasākumi, skolēnu darbu, veltītu Latvijai, tapšana. Skolotāji, veidojot dažādus pasākumus, atrod aizvien jaunu, oriģinālu skata punktu, vienlaikus saglabājot esošās tradīcijas.

Tas bija mēnesis, kad atcerējāmies savas valsts vēsturi un tos cilvēkus, ar kuriem Latvija pamatoti var lepoties. Gaidot Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu, mūsu skolas 6.- 9.kl. skolēni kopā ar vēstures skolotāju Ingu ČALENKO izstrādāja radošos darbus, kuros atspoguļoja Latvijas izcilās personības dažādās jomās: vēsture, zinātne, māksla, literatūra, politika, garīdznieki, kino, arhitektūra, uzņēmējdarbība, sports, sabiedriskie darbinieki. Savos darbos skolēni atspoguļoja šo cilvēku dzīves gājumu un veikumu. Turklāt savus darbus papildināja ar atbilstošiem attēliem. Tādējādi katram skolēnam pavērās iespēja izzināt, noskaidrot, izvērtēt cilvēkus, kuru veikums mūsu valsts vēsturē ir bijis būtisks, paliekošs, pat izšķirīgs. Radošie darbi kļuva par izstādes “Izcilākās Latvijas personības” pamatu.

Mums katram jāapzinās, ka mūsu valsts tapusi, pateicoties cilvēkiem, kas to veidoja, un tiem, kuri ir aktīvi šodien. Skolēnu darbu izstāde atgādināja, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veidoja tās pagātni, tagadni un liek pamatus rītdienai.

Fotogalerija