Naujenes pamatskolas skolēnu panākumi Satversmes tiesas konkursā

Noslēdzies Satversmes tiesas pērn septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi. Konkursa mērķis bija sekmēt lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību valsts norisēs. Ar šo konkursu Satversmes tiesa vēlas veicināt audzēkņu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Satversmes tiesa 17. janvārī paziņojusi konkursa uzvarētājus. Laureātu vidū ir arī Naujenes pamatskolas skolēni.

Jāatzīmē, ka konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti.

Īpaši lepojamies ar mūsu 9. klases skolnieku Mārtiņu VAIKULU, jo domrakstu konkursā 9. klašu grupā viņš ieguva 1. vietu (http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/01/Naujenes_pamatskola_Vaikuls.pdf). Skolnieku konkursā rosināja piedalīties vēstures skolotāja Inga ČALENKO.

Žurnāla “Jurista Vārds specbalvu zīmējumu konkursā saņēma 6. klases skolniece Anželika SIŅKEVIČA.  Meitenei konkursam palīdzēja sagatavoties vizuālās mākslas skolotāja  Sandra KOKINA. Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žurnāla 11. februāra numurā.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notiks Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai veltītā svinīgā sarīkojumā 17. februārī. Uzvarētāji tiksies ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju un Satversmes tiesas tiesnešiem.

Prieks un lepnums par mūsu skolēniem un viņu skolotājiem!