Naujenes pamatskolas skolēnu tikšanās ar pagasta pārvaldes speciālistiem

18. septembrī mēs, Naujenes pamatskolas 7. – 9. klases skolēni, tikāmies ar Naujenes pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti Ingu ROZENŠTOKU un sporta pasākumu organizatoru Sandri ŠEDI. Tikšanās laikā Sandris Šedis pastāstīja par savu nodarbošanos ar armvrestlingu, par tām iespējām, kuras paver nodarbošanās ar sportu. Nodarbības ar sportu ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī dod iespējas atrast jaunus draugus, iegūt labu izglītību vai kļūt par profesionālu sportistu. Taču uzsvēra, ka panākumu formula ir pavisam vienkārša – daudz jāstrādā. Tas ir jebkura sporta veidā, bez darba nav panākumu.

Sandris iepazīstināja arī ar iespējām aktīvi pavadīt brīvo laiku Naujenes pagstā tādās sporta nodarbībās, kā  brīvā cīņa, novuss, armvrestlings (roku cīņa), basketbols u.c.

Savukārt jaunatnes lietu speciāliste Ingu ROZENŠTOKA pastāstīja par savu darbu ar jauniešiem. Viņas galvenais uzdevums – palīdzēt jauniešiem izpausties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tā kopā ar jauniešiem un skolēniem jaunatnes lietu speciāliste spēlē izzinošas un lomu spēles, māca gatavot ēst, iet pārgājienos. I. Rozenštoka strādā ar jauniešiem Naujenes ciemā, Kraujā un Locikos.

Viņa aicināja skolēnus arī aktīvi iesaistīties pagasta dzīvē, notikumos, to radīšanā un organizēšanā. Inga uzskata, ka svarīgākais, lai kopā spējam radīt vidi un priekšnoteikumus, lai jauniešiem ir iespējas realizēt savu radošo potenciālu, iespējas būt kopā ar draugiem, gūt pozitīvas emocijas, savu interešu piepildījumu, novērtējumu. 

Informāciju sagatavoja 8.kl. skolniece Santa BULE