Naujenes pamatskolas skolniece Vita Kuzmicka iegūst 3.pakāpi valsts olimpiādē vēsturē

21. martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika 22.vēstures valsts olimpiāde 9. klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē 9. klašu skolēniem kopumā piedalījās 932 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 80 Latvijas skolēni.

—–Šajā olimpiādē veiksmīgi startēja Naujenes pamatskolas 9. klases skolniece VITA KUZMICKA, kura ar nopelnītajiem 95 punktiem ieguva augsto 3. pakāpi (1. pakāpes ieguvējam 107 p.). Olimpiādei Vitai gatavoties palīdzēja vēstures skolotāja Inga Čalenko. 

Šajā mācību gadā V.Kuzmicka (skolotāja Inese Locika) piedalījās arī Daugavpils novada Latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiādē, ieguva 3.vietu un tika izvirzīta dalībai 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes trešajā posmā. Novadu un pilsētu latviešu valodas un literatūras olimpiādē kopumā piedalījās 1548 skolēni, valsts olimpiādē – 88 skolēni. Lai gan šajā olimpiādē Vita neieguva godalgotu vietu, tomēr jau pati dalība olimpiādē ir augsts sasniegums. Latviešu val. Un literatūras olimpiādei skolnieci sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Locika.

Naujenes pamatskolas skolotāji iegulda lielu darbu, lai sagatavotu skolēnus olimpiādēm, taču bez pašu skolēnu iniciatīvas nevar iztikt, lai iegūtu augstas vietas novada un valsts olimpiādē.

Pateicamies Vitas Kuzmickas vecākiem par atbalstu.

Paldies Daugavpils novada Izglītības pārvaldei, kura nodrošināja braucienu uz valsts vēstures un latviešu valodas olimpiādi Rīgā.