Naujenes pamatskolas skolotāji krāj idejas mācību stundām

Nav vairs aiz kalniem laiks, kad Latvijas skolās sāksies pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu, atbilstoši tam tiks mainīta arī mācīšanas pieeja, lai skolēni attīstītu tās prasmes, kas ir svarīgas dzīvei 21. gadsimtā. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

Naujenes pamatskolas pedagogi un skolēni aktīvi iesaistās šī projekta aktivitātēs. Viena no „Skola 2030” projekta sastāvdaļām ir digitālais „Eiropas valodu portfelis” (EVP), kas dos skolēniem iespēju uzlabot tādas mācību prasmes kā pašvērtējums, pašvadība un pašmotivācija.

Naujenes pamatskolas krievu valodas skolotāja Alita KOKINA 2018. gada martā veiksmīgi pabeidza VISC organizētos kvalifikācijas celšanas kursus par EVP izmantošanu mācību procesā, kuros pedagoģi tika iepazīstināti ar EVP mērķiem un funkciju, izmantošanas tehniskajām iespējām un metodoloģiju, EVP integrēšanu mācību procesā un tagad iesaista savus skolēnus praktiskajā darbībā. Eiropas valodu portfeli var lietot, lai attīstītu bērnu spēju mācīties patstāvīgi. Diemžēl mūsdienās daudzi skolēni neuzņemas atbildību par savu darbu un nezina, kā strādāt patstāvīgi. EVP ir vizuāli pievilcīgs mācību resurss, tas palīdz skolēniem mainīt savu attieksmi pret mācīšanās procesu.

Eiropas valodu portfeli Naujenes pamatskolas mācību stundās varēs izmantot visi valodu (krievu, latviešu, angļu) skolotāji, jo tas ir lielisks palīgs skolēniem valodas apguvē. EVP ir valodas apguvēja resurss, kurā var fiksēt savu valodas apguves līmeni un kultūras pieredzi skolā un ārpus tās. Darbojoties ar Eiropas valodu portfeli, tiek uzsvērta jauna pieeja valodu apguvē ar mērķi aktualizēt skolēna patstāvīgo mācīšanos.

Savukārt 21. martā digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv organizēja Naujenes pamatskolas skolotājiem praktisku semināru internetvietnes uzdevumi.lv lietošanā. Šajā digitālajā mācību līdzeklī pieejams ļoti plašs materiālu klāsts – uzdevumi, testi un teorija skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Internetvietne uzdevumi.lv ir viegli pieejama un izmantojama kā skolotājiem, tā arī skolēniem un viņu vecākiem. Vietnē reģistrējās visi 1.-9.klašu skolēni, skolotāji un skolas administrācija.

Naujenes pamatskola ir uzsākusi pārmaiņas, lai mācību procesa centrā būtu skolēns, kurš mācās domāt, vērtēt un uzņemties atbildību.

Fotogalerija