Naujenes pamatskolas skolotāju ceļojums laika mašīnā

Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,

It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā.

Var atļaut četrdesmit minūtēm

Bez grožiem skriet.

Ir svētki galu galā.

Rudens ir klāt ar krāsainu kļavas lapu paklāju zem kājām un mārtiņrožu smaržu. Pagājis saulainais septembris. Klāt pirmās salnas un Skolotāju diena. Skolās to atzīmē darba nedēļas pēdējā dienā, kad vecāko klašu skolēni vada stundas saviem jaunākajiem skolasbiedriem un skolotājiem. Šāda tradīcija ir arī pie mums Naujenes pamatskolā. Tā ir diena, kad 9. klases skolēni var iejusties skolotāja lomā un izjust, kā tas ir, kad vajag tikt galā ar dažiem nepaklausīgiem bērniem, kad vajag iemācīties saprasties ar visu klasi un izdarīt tā, lai skolēniem mācību stundās nebūtu garlaicīgi un lai viņi ar prieku ieklausītos mūsu vārdos.

Lai stundas ritētu bez aizķeršanās, šogad, tikai šajā skolotāju svētku dienā, tika nokomplektētas apvienotās 1. – 8.kl. skolēnu klases. Visi kopā mācījās matemātiku, visi kopā zīmēja un visi kopā cītīgi strādāja mājturības stundā un veidoja skolotāju gleznu. Savukārt skolotāji visas dienas garumā svinēja kopā būšanu un baudīja bērnu sagatavotus pārsteigumus. Pirmais – ieejot no rīta skolotāju istabā, pārsteidza romantiski noformētais skolotāju galds. Devītie skolotājus sveica ar pīrāgiem, jo, kas gan būtu tējas krūze bez kāda salda kumosiņa dzīves saldināšanai!

Pēc mācību stundām sekoja svinīgā daļa, kura norisinājās skolas aktu zālē. Katru gadu mūsu skolēni prot sagādāt pārsteigumus skolotājiem viņu svētkos, un diena izdodas pilna humora un jautrības. Šogad skolotāji devās ceļojumā ar laika mašīnu. Ar šīs mašīnas palīdzību skolotāji vispirms nonāca 2,6 miljonus gadus atpakaļ jeb Akmens laikmetā un iepazinās ar Pikāso ģimenes ikdienu un uzzināja, ka arī tad jau bija problēma – mājas darbu pildīšana.

Nākamā pietura – 1683. gada 4. oktobris. Pabijām Francijas pilsētas Lisso d`Usse pils kamerzālē un apguvām tā laika dejas soļus.

Laika mašīnā nokļuvām 1926. gadā. Ciemojāmies Raiņa un Aspazijas rezidencē un kopā ar dzejnieci atcerējāmies viņas dzejoļa rindas.

Tikai ar mūsu skolēnu laika mašīnu varējām atcerēties neaizmirstamos pionieru un gadus. Palīdzējām sastādīt makulatūras vākšanas piecgades plānu. Un atgriezāmies tagadnē … Skolas 2. – 8. klases koris mums uzdāvināja dziesmu “Skolotājs” (skol. Silvija STIVRIŅA).

Skolotāju dienas pārsteigums – skolotāju glezna, kura tapa radošās darbnīcas “Kad salūza printeris” ietvaros. Gleznā mēs – skolotāji skolēnu skatījumā. Skaisti, neparasti un aizkustinoši līdz sirds dziļumiem!

Dāvinot svētku ziedus, skolēni pateicās skolotājiem par dāvāto mīlestību, labestību un prieku, par izturību un pašaizliedzību, par spēju uzburt sauli gan sirdīs, gan debesīs.

 Skolotāji pateicas mūsu skolēniem – vislabākajiem skolēniem pasaulē – un skolotājai Zinaīdai PAULIŅAI par  radītajiem svētkiem un pozitīvām izjūtām visas dienas garumā.

Paldies, paldies visiem, kas sagādāja mums svētkus! Paldies skolēniem un vecākiem par skaistajiem ziediem un Naujenes pagasta pārvaldei par apsveikumu!

FOTOGALERIJA