Naujenes pirmsskolas iestāde

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Vadītāja – Anna Vaidere
Adrese: Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.
Tālr.: 6 54-50176
e-pasts: rukitis@naujene.lv

Iestādes darba laiks:
Darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.30.
Dežūrgrupa atvērta no plkst. 17.30 līdz plkst. 19.00.
No plkst.19.00 līdz plkst. 7.00  iestādē darbojas nakts grupa.

 

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, (Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, reģistrācijas Nr. 4201901661, Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV 5462, tālr. 65450176, e-pasts: rukitis@naujene.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

 

AKTUALITĀTES

PAR MUMS

IESTĀDES DARBINIEKI

GALERIJA

ĒDIENKARTE

ERASMUS+ PROJEKTS 2014.-2016.

COMENIUS PROJEKTS 2012.-2014.

COMENIUS PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 2014

VECĀKIEM