Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” ekskursija uz Naujenes tautas bibliotēku

2022. gadā 21. aprīlī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” latviešu un bilingvālas grupas audzēkņi devās aizraujošā un izzinošā ceļojumā.

Šajā saulainajā dienā savas durvis  uz grāmatu pasauli viņiem atvēra Naujenes tautas bibliotēka.

Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka organizēja bibliotekāro stundu “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” ar mērķi iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām, pakalpojumiem un grāmatām.

Bērni apmeklēja Bērnu nodaļu, Lasītavu un Abonementu, kur iepazinās ar grāmatu izkārtojumu un bibliotēkas krājumu.

Bērni uzzināja, ko nozīme vārds “bibliotēka” un “grāmata”, noskatījās prezentāciju “Pasaulē skaistākās bibliotēkas”, minēja mīklas par pasaku varoņiem.

Bērniem ļoti iepatikās Bērnu nodaļa ar spēlēm, lellēm un jaunām, skaistām, krāsainām grāmatām.

Lielu interesi izraisīja 3D printeris, 3D pildspalvas, ka arī jauns bibliotēkas iemītnieks, Bee Bot bitīte- grīdas programmējamais robots.

http://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2022/04/naujenes-pirmsskolas-izglitibas.html