Naujenes tautas bibliotēka izdot pirmo virtuālo grāmatu

Naujenes tautas bibliotēka  2016.gadā sāk veidot virtuālo grāmatu ciklus, kuri būs veltīti  Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem ( novadniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiks apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

—–Virtuālās grāmatas publicētas Naujenes tautas bibliotēkas blogā, skat. šeit .
Naujenes tautas bibliotēka aicina atsaukties Naujenes pagasta radošus cilvēkus, kuri vēlas izveidot savu virtuālo grāmatu. Pieteikties virtuālās grāmatas veidošanai var pa tālr. 65450246, rakstot uz bibliotēkas  e-pastu : biblioteka@naujene.lv vai apmeklējot bibliotēku, pēc adreses: Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Pirmā Naujenes tautas bibliotēkas virtuālā grāmata ir no cikla “Dzeja vieno mūs”, kurā ir apkopoti bērnu dzejnieces, ilustratores  Stepanidas Miloševičas daiļrade, virtuālā grāmatā “Stepanidas Miloševičas dzejas un prozas krājums”.