Naujenes tautas bibliotēka izsludina jaunu lasīšanas veicināšanas e- konkursu

Naujenes tautas bibliotēka izsludina jaunu lasīšanas veicināšanas e- konkursu visiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu mīļotājiem. Konkursa mērķis ir popularizēt „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatas, attīstīt lasītāju radošās spējas un veicināt  interesi par lasīšanu.

Konkursa norise : no 2020.gada 23. novembra līdz 12. decembrim
Dalībnieku vecums: no 5 līdz 18 gadiem
Konkursa noteikumi:

Dalībniekam jāizlasa vismaz vienu savas vecumgrupas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatu un jāizpilda uzdevumu. Grāmatu sarakstu skaties šeit https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2672-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2020-kolekcija
Naujenes tautas bibliotēka piedāvā divus uzdevuma variantus. Jūs varat izvēlēties vienu no piedāvātiem.
1.variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu sižetu, notikumu pagriezienu vai jaunu varoni. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.
2. variants. Iedomājieties, ka esat šīs grāmatas autors un izdomājiet citu grāmatas turpinājumu vai citu nobeigumu. Darbs iesniedzams datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.
3. !!! Piedāvājam arī uzzīmēt ilustrāciju savam darba variantam, nofotografējiet to un pievienojiet to, kā JPG failu. Tas dos priekšrocību jūsu darba novērtēšanā!
Izpildītus uzdevumus JPG(ilustrācija) un PDF (uzdevums) failus sūtiet uz e-pasta adresi biblioteka@naujene.lv līdz 2020.gada 12.decembrim.
!!! Obligāti darba sākumā norādiet darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu, skolu, autora vai viena no vecāku kontaktinformāciju – e-pasta adresi, telefona numuru un darba nosaukumu.
Darbus vērtēs žūrijas komisija, kuru pārstāves Naujenes tautas bibliotēkas darbinieki un viena pieaicinātā persona. Trīs labāko darbu autori, katrā vecuma grupā, saņems balvas, visi dalībnieki saņems diplomus par piedalīšanos un piemiņas suvenīrus.
Visi iesniegtie darbi tiks publicēti Naujenes tautas bibliotēkas emuārā virtuālajā izdevumā “E-konkursa “Ja, es būtu “Bērnu žūrijas” grāmatu autors, tad…!” rezultāti” un e-konkursa norise – Naujenes pagasta mājas lapā www.naujene.lv
Ja rodas jautājumi!!!
Rakstiet uz e-pastu: biblioteka@naujene.lv vai zvaniet 65450246.
Foto no internetresursiem