Naujenes tautas bibliotēka noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”!

2018. gadā Naujenes tautas bibliotēka kārtējo reizi piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2018”. Katrai vecuma grupai LNB piedāvāja lasīt un vērtēt 6 atšķirīgu žanru grāmatas.

Naujenes tautas bibliotēka jau vasarā sagādāja lasāmās grāmatas un aicināja bērnus, jauniešus un viņu vecākus lasīt žūrijai izvirzītās grāmatas. Šogad projekta dalībnieku skaits krietni pieauga līdz 34 cilvēkiem. Rudenī lielajam lasīšanas maratonam piebiedrojās arī Naujenes pamatskolas 1.klases audzēkni.

2019. gada janvāra beigās visi žūrijas dalībnieki aizpildīja elektroniskās vērtēšanas anketas un sarindoja grāmatas, piešķirot tām godalgotas vietas, norādot, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu. Žūrijas eksperti iemācījās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaistīja draugus sarunās par izlasīto.

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums „Lasi, vērtē, dalies” Naujenes tautas bibliotēkā notika 2019.gada 1. martā.

Naujenes tautas bibliotēkas grāmatu vērtēšanas eksperti 1 vietu piešķīra, sekojošām bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām:

vecuma grupā 5+. Ulrikas Kesteres grāmatai “Nelūgtie ciemiņi”

vecuma grupā 9+ Mihaela de Koka, Kristīnes Ārstenas grāmatai “Kā vecmamma vislaik samazinājās”

vecuma grupā 11+ Andras Manfeldes grāmatai “Kurš no mums lidos?” 

vecuma grupā 15+ Kerijas Drūrijas grāmatai “Septītā kamera” 

Vecāku žūrijā Andžela Naneti “Mans vectēvs bija ķiršu koks” 

Pasākuma noslēgumā bērni piedalījās dažādās jautrās spēlēs, kuras bija saistītas ar bērnu žūrijas grāmatām. Katrs bērnu žūrijas dalībnieks saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ,,Bērnu žūrijā” un nelielu piemiņas balviņu.

Visaktīvākie un čaklākie “Bērnu žūrijas 2018” dalībnieki 9. martā brauks uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalītos “Lielajos lasīšanos svētkos”!

Pasākumu organizēja un vadīja Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.