Naujenes tautas bibliotēka turpina “Bērnu žūrijas 2020” noslēguma pasākumu ciklu!

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija 2020” tuvojas savam noslēgumam. Tradicionāli, katru gadu, Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļa organizē “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumu, lai apkopotu viedokļus un iespaidus par interesantākām grāmatām mazo lasīšanas ekspertu vidū.
 2021. gada 24. februārī bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja tiešsaistē noslēguma pasākumu Naujenes pamatskolas 4. klases audzēkņiem. Nodarbības laikā tika apkopotas un atcerētas visas izlasītas grāmatas. Mazie lasīšanas eksperti dalījās savos iespaidos, nobalsoja par labākām un interesantākām grāmatām. Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iepazīstināja skolēnus ar vēl vienu “Bērnu žūrijas” grāmatu “Poķu grāmatu”.
Bibliotekāre pastāstīja par grāmatas autora Edgara Valtera daiļradi. Bērni uzzināja, kā grāmatas autoram radās Poķu tēls, kur ir “Poķu zeme”, kas ir poķi, kur viņi dzīvo, kā izskatās. 
“Poķu grāmata” ir pasaka par neparasto poķu tautu, kas visu dienu mierīgi stāv ar plikām pēdām mitrā zemē un klusu sarunājas ar blakus esošiem poķiem. Viņu apģērbs ir no salmiem, tāpēc viņi atgādina purva ciņus. Briesmu brīdī viņi sastingst, sabužinās un izliekas par parastu zāles kušķi. Poķi ir miermīlīgi, ziņkārīgi, labsirdīgi meža cilvēciņi, kuri dzīvo saskaņā ar dabu.
 Vēl viņi dzejo, jo ko citu, lai darītu, ja tev mierīgi jāstāv stundām ilgi? Zeme, kur poķi bija dzīvojuši daudzas paaudzes, pēkšņi kļuva ar katru dienu sausāka un poķiem sāka kņudēt kāju pēdas un viņi nolēma doties lielajā ceļojumā, meklēt sev jaunās mājas. Poķi uzskata, ka tieši cilvēka darbības dēļ iestājas “Lielais Sausums”, jo cilvēki spēj nosusināt zemi, izrakt grāvjus, novirzīt vai iznīcināt ūdens tecējumu. 
 Nodarbības laikā, kopā ar poķiem, skolēni pētīja dzīvnieku pēdas un pavasara puķes, prātoja par nepieciešamību sargāt un rūpēties par dabu un tās bagātībām. 
 Lasītveicināšanas nodarbības laikā skolēni ne tikai iepazinās ar neparasto poķu tautu, bet arī centās saprast to, kā mums jādzīvo saskaņā ar dabu.
Sirsnīgs paldies maziem lasīšanas ekspertiem un klases audzinātājai Aivai Lindei par aktīvu dalību lasīšanas veicināšanās programmā. Tuvākajā laikā visi dalībnieki saņems dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Savukārt kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Lielajos lasīšanas svētkos”.
Lai lasītprieks un mīlestība pret grāmatu vieno!