Naujenes tautas bibliotēkas e-aktivitātes “BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS 2020” ietvaros

20.04.2020.

E-konkursa “Apceļo Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni” rezultāti. Pieejams: https://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2020/04/e-konkursa-apcelo-naujenes-pagast-kopa.html

 

 

23.04.2020.

Virtuāla izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”. Pieejams: https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/04/virtuala-izstade-veltita-meza-un-darza.html

 

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā