Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību lietotāju ievērībai

Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, Naujenes tautas  bibliotēka un tās filiāles atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs. Lūdzam iepazīties ar jauno kārtību.

 • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
 • Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 • Lasītavā uz vietas varēs lasīt lasītavas grāmatas, bet lietotājam jāveic roku  apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli. Periodiskos izdevumus var ņemt uz mājām.
 • Bibliotēkas lietotāju datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori un būs jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā,  lietotājiem pirms darba ar datoru jāveic roku dezinfekcija.
 • Bērnu nodaļā izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. (ja ir saņemti autorizācijas dati – lietotājvārds un parole, lai saņemtu zvaniet tālr. 65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv
 • Bibliotēkā joprojām nenotiks lieli publiskie pasākumi (vairāk par 10 dalībnieku).
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

 

 • Naujenes tautas bibliotēkā

(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļā

notiks pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien

laikā no 9.00 līdz 20.00.

sestdien no 9.00-15.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

 

 • NTB Vecstropu apkalpošanas punktā (no 4.07.2020.)

(18. Novembra ielā 392, c. Vecstropi, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

 trešdien  no 15.00 līdz 20.00

 piektdien  no 14.00 līdz 20.00

 sestdien  no 10.00 līdz 15.00

Tālr. uzziņām  65457127, vecstropuap@inbox.lv

 

 • Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē

(Muzeja ielā 6, c Lociki, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā notiks

pirmdien, otrdien, ceturtdien no 13.00 līdz 18.00

Tālr. uzziņām  65445206, gordina_ta@inbox.lv

 

 • NTB Naujenes apkalpošanas punkts

(Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

Otrdien no 11.00-17.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv