Naujenes un Lāču pamatskolas 3. – 4. klases skolēni iepazīst profesijas

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Tā ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera sniedz cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā. Taču izvēle, par ko kļūt, ir tik grūta, tāpēc jau no mazotnes skolēnam jāsāk domāt par to, kas varētu būt viņa nākotnes profesija.

Lai skolēniem sniegtu priekšstatu par profesiju daudzveidību, Lāču un Naujenes pamatskolas 3. – 4.kl. skolēni, klases audzinātājas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros karjeras konsultantes Annas KOROĻKOVAS vadībā devās mācību ekskursijā uz uzņēmumiem “Dautkom” un ‘’Daugavpils satiksme”. Mācību ekskursijas mērķis – iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību un karjeras ceļu, kā arī uzzinātu, kā veiksmīgi virzīties uz savu nosprausto mērķi karjeras izvēlē. Pirms brauciena skolēni iepazinās ar darba lapām, kuras pildot, jau radās neliels priekšstats par šie uzņēmumiem un to darbības virzienu.

Pirmā pietura – uzņēmums” Dautkom”. Šeit sākumskolas skolēni iepazinās ar TV un žurnālistu darba specifiku, dažādu profesiju cilvēkiem, iekārtām un zināšanām, kas nepieciešamas darbiniekam. Skolēniem pašiem bija iespēja iejusties diktora lomā, lasot tekstu monitorā, redzēt sevi tiešajā ēterā un atzīt, ka tas nemaz nav tik viegli, jo jāprot ātri un izteiksmīgi nolasīt informāciju. Te mums parādīja arī to, kā tiek veidota reklāma un multfilmas, kā arī varējām  salīdzināt ainavu dabā un kā tā tiek pārveidota. Visus pārsteidza mūsdienu tehnoloģiju iespējas, jo, atrodoties pie krāsainās (zaļās) sienas, varējām redzēt, kā uz tās var veidot daudzveidīgus attēlus.

Savukārt laikraksta ,,Seičas” redakcijā mums pastāstīja par tādām profesijām kā žurnālists, korektors, burtlicis, dizainers, kā arī par laikraksta vēsturi un ceļu no redakcijas līdz lasītājam. Tikšanās noslēgumā Dautkom TV galvenā redaktore Inna Plavoka, norādīja, ka mūsdienās, lai kaut ko sasniegtu, vajag ļoti daudz mācīties un neatlaidīgi jāiet uz savu mērķi. Protams,  ir ļoti svarīga augstākā izglītība. Strādājot TV un žurnālistikas jomā, jābūt radošam, sava darba entuziastam un gadās arī, ka darbam jāvelta savu brīvo laiku.

Tālāk devāmies uz uzņēmumu “Daugavpils satiksme”. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar tramvaju depo darbību. Viņi vēroja tramvaja sagatavošanu darbam, kad tas gatavojas iziet maršrutā. Uzzināja jaunu informāciju par attiecīgajām profesijām – dispečers, elektriķis, atslēdznieks, regulētājs, vagona pārvaldītājs, konduktors un kontrolieris. Bērniem tika dota iespēja iekāpt gan vecajos, gan jaunajā tramvajā un izmēģināt sevi vagona pārvaldītajā, konduktora un kontroliera lomā.

Ekskursiju vadīja Daugavpils satiksme depo tramvaju inspektors Gunārs GROZA, kas ir Naujenes pamatskolas absolvents.

Patīkami, ka mūsu skolu bērni uzmanīgi klausījās un uzdeva interesantus jautājumus. Visiem ekskursija ļoti patika, bija interesanti un izglītojoši.

Paldies Daugavpils novada karjeras konsultantei A. Koroļkovai par organizēto ekskursiju, kuras laikā mēs guvām daudz pozitīvu iespaidu un paplašinājām zināšanas savas turpmākās profesijas izvēlē, kā arī Naujenes pagasta pārvaldei par atbalstu transporta nodrošināšanai. Ceram, ka būs iespēja iepazīt vēl citas profesijas un cilvēkus, kas ir teicami sava aroda pratēji.