Nometne “Esi aktīvs un vesels!”

Naujenes pagasta jaunieši aktīvi piedalījās Daugavpils novada domes rīkotajā nometnē “Esi aktīvs un vesels!”. Nometnes galvenās tēmas bija izmantojot neformālās izglītības metodes izglītot jauniešus par garīgo un fizisko veselību, par mobingu jauniešu vidū, veselīgu uzturu, reproduktīvo veselību.

Projekta aktivitāšu mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem un Naujenes pagastu šajā vasaras nometnē pārstāvēja 5 jaunieši.

Nelielā vasaras nometne sākās ar dažādām iepazīšanās un “ledus laušanas” aktivitātēm, lai dalībniekiem izdotos sadraudzēties un tie spētu uzticēties viens otram un tā pamazām aktivitātes kļuva ar vien nopietnākas.

Aktivitāšu plāns bija intensīvs un saspringts, jo dalībniekiem bija gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, bet, lai dalībnieki nenogurtu un spētu atslābt, tad regulāri tika organizētas arī dažādas atpūtas terapijas, piemēram, Art – terapija, kad dalībnieki darbojās ar plastisko masu, darbs ar mālu, meditācija – dabas mūzikas pavadībā.  Savukārt, lai dalībnieki saprastu, ka viņu veselība ir tikai viņu rokās, tad paši arī gatavoja veselīgos dzērienus – dažādus jogurtus un smūtijus, kā arī veidoja informatīvu kolāžu “Veselīgs ēdiens”.

Noslēdzoties dienas aktivitātēm tika rīkots vakara aplis, kura laikā dalībnieki varēja brīvi paust savu viedokli par dienā notikušo, kā arī apspriest  katras aktivitātes nozīmi.

Noslēdzoties šai nometnei dalībnieki ne tikai guva praktiskas un teorētiskas iemaņas par veselīgu dzīvesveidu, bet arī apguva dažādas neformālās izglītības metodes, mācījās darboties komandā un paļauties vienam uz otru, paplašināja savu redzesloku un komforta zonu, iemācījās, kā var relaksēties un kā atslābt, ja ir saspringums.

Paši jaunieši stāsta, ka ļoti labi izdevās pavadīt laiku un labi sadraudzēties ar blakus novada jauniešiem, jo šķiršanās diena bija pavisam skumīga.

Sagatavoja: Naujenes pagasta jaunatnes lietu speciāliste

Inga Rozenštoka