Noslēdzies projekts “Mācies, radi un dari Naujenē!”

Biedrība “Sieviešu klubs “Šarms” ar  Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu īstenoja projektu “Mācies, radi un dari Naujenē!” Nr. 5.2./2014.-36. Projekta mērķis  “Izveidot “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupu”, kas veicinās Naujenes pagasta sieviešu aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos, pašizglītošanos, attīstīs sieviešu radošās spējas, stiprinās sieviešu sabiedrisko aktivitāti, palielinās Naujenes pagasta iedzīvotāju aktivitāti sabiedrisko pasākumu apmeklēšanai un to kvalitātes paaugstināšanu.”

Projekts tika realizēts laika posmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.augustam.

—–            Rezultātā projekta ietvaros Naujenes pagastā tika izveidota “Naujenes pagasta sieviešu kultūras aktivitāšu atbalsta grupa” (14 sievietes), kas veicināja  sieviešu aktīvu dzīves pozīciju, pašizglītošanos, attīstīja sieviešu radošās spējas, stiprināja sieviešu sabiedrisko aktivitāti, nodrošināja Naujenes pagasta pasākumu kvalitātes paaugstināšanu, tie kļūva spilgtāki, krāsaināki, jautrāki un ar izglītojošu ievirzi un kuri piesaistīja vairāk apmeklētāju, īpaši bērnus un jauniešus, kas nodrošināja lielāku pagasta iedzīvotāju iesaisti Naujenes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīve.

         Naujenes pagasta  130 sievietes no maznodrošinātām ģimenēm, apguva jaunās prasmes Mīksto rotaļļietu izgatavošanā, Skrapbukingā un Ziepju izgatavošanā – trijās radošu darbnīcu 12 nodarbībās, sievietes iegūtās prasmes izmantoja kā sevis pilnveidošanai, tā arī ģimenes labklājības celšanai.

  Tika organizētas astoņas prasmju apmaiņas darbnīcas, kurās piedalījās 99 Naujenes pagasta sievietes un vecāki ar bērniem, kuri apguva  dekupāžas, pērļošanas, sveču liešanas un filcēšanas pamatprasmes, kas veicināja sieviešu pašizglītību un bērnu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

            Ir  izveidota masku- kostīmu kolekcija, kura sastāv  no 12 kostīmiem ( Gliemezis Naujis, meitenīte Jene, lapsa, lācis, vilks, aita, cālis, sniegbaltīte, salavecis, eglīte, elfu puika un elfu meitene) un kolekcija tika izmantota  42 Naujenes pagasta un Daugavpils novada kultūras un sporta aktivitātēs  projekta īstenošanas laikā, ko apmeklēja vairāk nekā 3917 cilvēku. Tagad  Naujenes pagasta iedzīvotājiem ir savs talismans – gliemezis Naujis un meitenīte Jene, kuri popularizē Naujenes pagastu.

    Projekta realizācijās laikā tika  organizētas desmit radošās darbnīcas: Mīksto rotaļlietu, Ziepju izgatavošanas un Skrapbukinga radošās darbnīcas Naujenes pagasta un Daugavpils novada pasākumu laikā,  ko apmeklēja 294 cilvēki un  trīs radošo darbnīcu izstādes, ko apskatīja 2535 cilvēku. Kopā projekta “ Mācies, radi un dari Naujenē!”īstenošanas laikā  tika organizētas 75 aktivitātes, ko apmeklēja 6975 cilvēki. Projekta aktivitātes notika ne tikai visā Naujenes pagasta teritorijā -Kraujas, Vecstropu, Naujenes, Lociku, Slutišķu ciemos, bet arī Daugavpils novada Medumu, Demenes pagastos un Daugavpils pilsētā.

             Tika iegādāta tehnika radošu darbnīcu organizēšanai un  projekta realizēšanas nodrošināšanai –  šujmašīna, Sizzix Big Shot formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna, papīra griezējs, elektriskā plītiņa, multi-universālo trauku komplekts, dators un printeris, šī tehnika tika izmantota projekta ietvaros, bet arī tiks izmantota turpmāk biedrības darbības nodrošināšanai un radošo darbnīcu organizēšanai.

             Projekta realizācijas laikā sieviešu klubs “Šarms” aktīvi sadarbojās ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, Naujenes pagasta pārvaldi, Naujenes tautas bibliotēku, Naujenes kultūras centru, Naujenes  pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, Naujenes bērnu namu, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centru, Lāču  pamatskolu, Naujenes pamatskolu, biedrību “Bruņinieks”, Daugavpils un Ilūkstes novada partnerību ”Kaimiņi”, studiju “3 karotes medus”, Jauniešu biedrību “Esam kopā”, Demenes pagasta kultūras centru, Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestādi. Paldies, sadarbības partneriem par aktīvu un radošu sadarbību!

            Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 5131, no kurām Borisa un Ināras Teterevu fonda granta summu sastādīja EUR 4640, jeb 90% no kopējām attiecinājamajām izmaksām. Projekts realizēts saskaņā ar apstiprinātām projekta aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja , projekta vadītāja Diāna Čiževska