Noslēgusies pieteikšanās pašvaldības Stipendiju fondam

Noslēgusies pieteikšanās Daugavpils novada pašvaldības Stipendiju fondam. Stipendiju fonds tika izveidots ar mērķi veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi novada attīstībai. Sadarbībā ar uzņēmumiem, tika apzināts, ka visvairāk trūkst pārtikas tehnologu, veterinārārstu, inženieru – mehāniķu un ārstu.

Augustā tika izsludināta topošo un esošo studentu pieteikšanās. Kā pastāstīja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinators Jāzeps Krukovskis, stipendijai pieteicās četri jaunieši katrā no izsludinātajām specialitātēm. Topošie speciālisti ir dažādu kursu studenti no Naujenes, Dubnas, Kalupes un Demenes pagasta, kas studē augstskolās gan Rīgā, gan Jelgavā.

Iesaistītie uzņēmēji garantē, ka tie speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar prakses vietu un darbu, savukārt stipendiāts apņemas pie uzņēmēja nostrādāt vismaz 3 gadus. AS “Latgales Bekons” plāno noslēgt sadarbības līgumus ar topošo pārtikas tehnologu un inženieri – mehāniķi, Daugavpils reģionālā slimnīca ar ārstu, veterinārārsts ar z/s “Meža ceļš” Demenes pagastā.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1.kursā studējošam tiks maksāts 150 euro mēnesī, 2. un 3.kursa studentam – 200 euro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  – 250.00 euro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Stipendiātu izvērtēšana un pretendentu apstiprināšana notiks 29.septembrī kārtējā Daugavpils novada domes sēdē.

Elza Timšāne