Notika iepazīšanās ar neirografiku

Šodien, 25. janvārī, Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punktā brīvmāksliniece Elita Gudziševska stāstīja par neirografikas ideju un metodes pielietošanu.

Nodarbības dalībnieces tika aicinātas izmēģināt ko jaunu un ļauties zīmēšanas priekam. Neirografikā svarīgāks par rezultātu ir darbošanās process.

Internetvietnē la.lv (https://www.la.lv/uzzime-savu-neirografikas-koku) ir atrodams skaidrojums: “Neirografika ir pavisam jauna metode, kas palīdz ielūkoties sevī un ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem, pārvarēt šķēršļus ceļā uz sevis iepazīšanu. 2015. gadā to izveidojis krievu psihologs Pāvels Piskarevs. Viņš apgalvo, ka viss dabā sastāv no līnijām un apļiem, tāpēc šie divi elementi dominē neirografiskajos zīmējumos. Nosaukums neirografika ir veidots no divu vārdu salikuma (neiro no vārda neirons – nervu šūna, grafika – zīmējums), un parasti to tulko kā smadzeņu zīmējumu.”

Paldies par tikšanos Elitai Gudzisevskai un sadarbību Svetlanai Zinkevičai!