Novadā rit darbi pie pieciem vērienīgiem rekonstrukcijas projektiem

Daugavpils novadā šobrīd aktīvi rit darbi pie pieciem vērienīgiem būvniecības un rekonstrukcijas projektiem. Jau 11.oktobrī noslēdzas Višķu sociālās aprūpes centra siltināšanas projekts. Šobrīd tiek veikti pēdējie asfaltēšanas darbi. Savukārt 25.oktobrī noslēgsies Červonkas pils jumta seguma nomaiņas projekts. Finišam tuvojas arī Višķu stadiona rekonstrukcijas 2.kārta – palikuši pēdējie labiekārtošanas darbi un stadiona laukuma līniju iezīmēšana.

Kā pastāstīja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, paralēli notiek arī Mirnija ciema (Laucesas pagasts) un Lociku ciema (Naujenes pagasts) ielu rekonstrukcija. Mirnija ciema projekts ekspluatācijā tiks nodotas novembrī. Tāpat A.Aizbalts informē, ka ir noslēdzies iepirkums Mirnija ciema atdzelžošanas stacijas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Šobrīd ir veikta artēziskā akas urbuma ierīkošana un tas sāks darbu tiklīdz tiks uzstādītas jaunās iekārtas.

Savukārt Lociku ciema projekts ilgs līdz nākamā gada vasarai. Locikos šogad tiks veikti apakšējā seguma sagatavošanas darbi – notekūdeņu kanalizācijas nomaiņa un ielu apgaismojuma ierīkošana. Ņemot vērā, ka Lociku ciema Vienības ielas 6 iedzīvotāju vidū izskanējuši iebildumi par bērzu nozāģēšanu, lai ierīkotu auto stāvvietu, tika sarīkota iedzīvotāju sapulce, kurā tehniskā projekta izstrādātājiem tika lūgts tuvākajā laikā izskatīt iespēju par autostāvvietas izbūvi citā vietā. “Balstoties uz savu pieredzi, es uzskatu, ka šādas izmaiņas tikai sadārdzinās projektu, jo nāksies veikt izmaiņas notekūdeņu kanalizācijas un apgaismoja struktūrā. Turklāt tas izjauks Lociku ciema arhitektonisko ansambli. Kliedējot iedzīvotāju bažās, vēlreiz atgādinu, ka projektā ir paredzēta jaunu bērzu iestādīšana veco vietā, no kuriem puse jau šobrīd ir veci un bojāti”, skaidroja A.Aizbalts. Arī pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika pauda viedokli, ka šāda iedzīvotāju rīcība nav saprotama. “Pirms projekta apstiprināšanas tika veikta sabiedriskā apspriešana – tika izvietoti publiski pieejami plakāti, kuros bija aprakstīts tehniskais projekts. Vairākas dienas iedzīvotāji varēja ar to iepazīties, tomēr iebildumi neizskanēja. Taču šobrīd, kad ir izstrādāts tehniskais projekts un saņemts aizņēmums, parādās šis jautājums. Ja cilvēki būs kategoriski pret bērzu nozāģēšanu, tad mēs to akceptēsim, tomēr es uzskatu, ka tā ir bezatbildīga attieksme pret ciema labiekārtošana. Lociku ciems ir viskritiskākajā stāvoklī novadā.”

Elza Timšāne