Novembra pasākumi Naujenes Kultūras centrā

12. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Naujenes Kultūras centrā notika radošā celaiņu aušanas darbnīca. Celu aušanas tehnika ir viena no senākajām tekstīliju darināšanas tehnikām Latvijā. Darinājumus celu tehnikā iespējams izaust gareniski svītrainus, šķērssvītrainus, diagonāli svītrainus, skujainus un rakstainus. Svītrainās un skujainās celaines latgaļiem sastopamas kopš 10.-11. gadsimta. Šoreiz Kultūras centrā auda skujainās celaines. Gribas atzīmēt, ka liels prieks bija par to, ka darbnīcā piedalījās arī bērni, kas ir ļoti svarīgi, jo mums ir jānodrošina tas, lai mūsu tautas prasmes tiktu nodotas tālāk, nākamajām paaudzēm.

—–25. novembrī, Adventes laika priekšvakarā, Naujenes Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Odziņas”, sirsnīgākā Naujenes pagasta dziedātāja Marina Gubska-Jansone un rokdarbniece Janīna Rubina viesojās Višķu sociālās aprūpes centrā. Naujenes Kultūras centra kolektīvs sagatavoja Višķu centra iemītniekiem skaistu programmu ar nosaukumu „Cita pasaka par cimdiņu”.  Laikam visi atceras pasaku par cimdiņu vēl  no bērnības, kur zvēri mēģināja ielīst vienā cimdiņā, lai visiem ir mājas, siltums un miers, beigās tik daudz zvēru ielīda tajā, ka tas vienkārši pārplīsa. Taču „Citā pasakā par cimdiņu” cimdiņš nesaplīsa, tajā tika ieliktas skaistās bērnu vokālā ansambļa „Odziņas” un Marinas Gubskas-Jansones dziesmiņas no visas sirds, siltums, gaidīšanas prieks un jautrība! Koncerta beigās visi interesenti ar rokdarbnieci Janīnu Rubinu varēja uztaisīt sev un saviem mīļajiem neatkārtojamas Ziemassvētku atklātnītes.

Naujenes Kultūras centrs izsaka īpašu pateicību vokālajam pedagogam Tatjana Zvicevičai par bērnu sagatavošanu un Višķu sociālās aprūpes centra kolektīvam par sirsnīgu uzņemšanu.

Lai padarītu Ziemassvētku gaidīšanas laiku vēl krāšņāku un gaišāku, 26. novembrī Naujenes kultūras centrā notika radošā Adventes vainagu veidošanas darbnīca. Adventes laiks ir īpašs laiks, tas ir cerības, ticības, visaptverošās mīlestības un miera laiks. Darbnīcas apmeklētāji varēja no sirds izpausties un izveidot savu, neatkārtojamu vainagu gan no priežu zariem, gan arī veidojot kaut ko oriģinālu un mūsdienīgu, izmantojot dažādus materiālus.

28. novembrī Naujenes Kultūras centrā notika radošo kolektīvu atskaites koncerts, „Dziedāt māku, dancot māku”. Sanākot visiem kopā, mēs varējām no sirds papriecāties par viens otra sasniegumiem. Visu gadu Naujenes Kultūras centra kolektīvi cītīgi strādāja, piedaloties skatēs, konkursos un koncertos. 2014. gadā Naujenes Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Stils”, vadītāja Tatjana Zviceviča, ieguva 2. pakāpes diplomu vokālo ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma 2014”. Naujenes kultūras centra deju kolektīvs „Street shock”, vadītājs Aleksandrs Lukša, ieguva 2. pakāpes diplomu mūsdienu deju festivālā „Snow dance 2014”, kā arī 2. vietu Daugavpils novada mūsdienu jaunrades konkursā. Latgaliešu kopas „Dziepurs” senioru vokālais ansamblis, vadītāja Zita Nitiša, šogad ieguva 2. pakāpes diplomu vokālo ansambļu koncertskatē „Pavasara dziesma 2014” un 2. pakāpes diplomu otrajā Latvijas senioru vokālo ansambļu konkursā Valkā. Naujenes Kultūras centra folkloras kopa „Rūžeņa”, vadītāja Inga Zeile, ieguva 1. pakāpes diplomu Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica-2015” skatē.  Atskaites koncerta laikā visiem bija iespēja ielūkoties katra kolektīva radošajās gaitās, atcerēties to darbu, to enerģiju, ko katrs kolektīva dalībnieks ieguldīja, piedaloties pasākumos. Naujenes Kultūras centra kolektīvs un vadītāja Olga Kuzmina no sirds pateicas katram par ieguldīto darbu un aicina neapstāties savos sasniegumos, bet virzīties tikai uz priekšu!

Par finansiālu atbalstu pateicamies Daugavpils novada pašvaldībai.

 

Informāciju sagatavoja

NKC pasākumu organizatore

Jeļena Kotčenko