NPII “Rūķītis” iesniegumus par bērnu reģistrāciju rindā pieņem tikai attālināti

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, Daugavpils novada Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” iesniegumus par bērnu reģistrāciju rindā pieņem tikai attālināti.

Iesnieguma veidlapas ir pieejamas:

elektroniski- Daugavpils novada domes mājaslapā https://edu.daugavpilsnovads.lv/rukitis/ieksejie-dokumenti/.

Elektroniski sagatavotos iesniegumus sūtīt uz e-pastu ruktis@naujene.lv , papīra formā – pa pastu uz adresi Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, Alejas iela 2, Daugavpils, LV-5462 vai ievietot pastkastītē pie iestādes vārtiem.

Atbildes uz iesniegumiem tiks izskatītas saskaņā ar iesniegumā norādīto vēlamo saņemšanas veidu. Pirms dokumenta nosūtīšanas, atbildīgais darbinieks ar jums sazināsies pa iesniegumā norādīto saziņas kanālu.

kontakti konsultācijām:

administrācijas e-pasts: rukitis@naujene.lv 

tālrunis: 65450176