Nu atnāca Mārtiņdiena!

Jau no paša rīta Lāču pamatskolā pilnā sparā noritēja Mārtiņdienas tradicionālais tirdziņš. Uz galda bija gan vecāku un bērnu gatavotie kārumi, gan pašu rokām  darinātās rotas un rotaļlietas. Tepat rosījās arī pircēji: skolēni, skolotāji, audzēkņu vecāki un tehniskie darbinieki.  Notika lielā tirgošanās un drīz vien viss bija izpirkts. Mārtiņdienas svinības sākumskolēniem turpinājās skolas aktu zālē. Maskās tērpti mārtiņbērni sagaidīja saimnieci, gaili un čigānieti. Pasākuma vadītāji iepazītināja bērnus ar šo tik nozīmīgo svētku tradīcijām. Nu tik tālāk gāja jautrība: dziesmas, spēles, ticējumi, mīklas un rotaļas. Visiem bija prieks par jautrajām izdarībām.