Olimpiskā diena Naujenes pamatskolā

Piektdien, 18.septembrī, visā Latvijā un arī pie mums Naujenes pamatskolā notika Olimpiskā diena. Šāda diena tiek rīkota, lai vairotu bērnu un jauniešu interesi par sportu un Olimpisko kustību, lai pievērstu uzmanību veselīgam dzīves veidam, lai rosinātu skolēnus dienu sākt ar veselīgo rīta rosmi.

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2020” norises vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Šogad Olimpiskās dienas devīze ir “Mēs esam #sportiņā!”

Arī mūsu skolā Olimpiskā diena sākās ar lustīgu un dinamisku rīta vingrošanu aktu zālē, kur divās vecuma grupās iesildījās visi skolas skolēni. Pēc rīta vingrošanas visi Olimpiskās dienas dalībnieki devās piedalīties dažādās sportiskajās aktivitātēs. Skolēni piedalījās jautrās stafetēs, atsvaidzināja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, izmēģināja, cik precīzi šauj ar pneimatisko šauteni (8.-9.kl.), Naujenes tautas bibliotēkā iepazinās ar grāmatām par sportu (3.-4.kl.), vēroja Pionierbolu  –  sacentās apvienotā skolēnu komanda un skolotāju komanda. Sajūsmas spiedzieni un vēlēšanās iesaistīties aktivitātēs bija apbrīnojama. Viss paredzētais bija  –  gan izcilība, gan draudzība, gan cieņa. Un tā visu laiku jautrībā un vienotībā.

Paldies sakām skolēniem un skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos un atbalstu Olimpiskās dienas norisē, sporta skolotājai Inesei VĪČAI par interesantajiem uzdevumiem, direktora vietniecei Zinaīdai PAULIŅAI par  organizatorisko jautājumu risināšanu, kā arī 7. klases skolēniem par visu sportisko aktivitāšu nodrošināšanu. Uz tikšanos Olimpiskajā dienā 2021. gadā!

Fotogalerija