Pakalpojumi

BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

Grāmatu abonements
Preses abonements šeit
Lasītavas pakalpojumi
Āra lasītavas pakalpojumi
Grāmatu piegāde mājās
Dokumentu skenēšana
Elektronisko dokumentu piegāde
Elektroniskais bibliotēku kopkatalogs(21 Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājumi)
Pieeja e-pakalpojumiem – reģistrēto lietotāju datu autorizācija
Izdevumu attālā pasūtīšana
Izdevumu attālā rezervēšana
Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšana
WI-FI
Datoru un interneta pakalpojumi
Pieeja abonētām datubāzēm – www.letonika.lv , www.lursoft.lv ,
Filmu skatīšanās portālā www.filmas.lv
DVD un CD kolekcija
Konsultācijas un apmācības elektroniskās informācijas meklēšanā
Konsultācijas un apmācības darbam ar datoru un internetu (Apmācības un konsultācijas datoru izmantošanai un informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos, katru ceturtdienu no plkst. 14.00 līdz 20.00. Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs, darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.)
Bibliogrāfiskās un informacionālās uzziņas
Novadpētniecības krājums
Virtuālās izstādes
Virtuālās fotogrāfiju kolekcijas
Virtuālo grāmatu kolekcija
Bibliotēkas veidotas datu bāzes
Tematiskās un novadpētniecības mapes –  (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem)
Bibliotēkas emuārs
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem
Bibliotekāro stundu piedāvājums
Pasākumi, tikšanās
Mākslas darbu izstādes
Radošās darbnīcas
Galda spēļu kolekcija – bērnu brīva laika organizēšana
I-pakalpojumi tūristiem
Informācija darba meklētājiem no Nodarbinātības valsts aģentūras
SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav Naujenes tautas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt pa starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).

MAKSAS PAKALPOJUMI UN TARIFI

Maksu par pakalpojumiem nosaka Daugavpils novada dome. Cenrāžos neparedzētu pakalpojumu izpildi apmaksā pēc kalkulācijas, kas tiek saskaņota ar pasūtītāju. Pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā un saņem kvīti.

Pakalpojuma nosaukums Pieejamība Izcenojums
(eiro)
Kopēšana A4 (no vienas puses) Visās filiālēs 0.07
     Kopēšana A3 (no vienas puses)                   Visās filiālēs                       0.14
Izdruka no printera A4 (melnbalta) Visās filiālēs 0.07
Izdruka no printera A4 (krāsaina) Naujenes tautas bibliotēkā 0.70
Brošēšana Naujenes tautas bibliotēka A4 (līdz 50 lpp.) – 0.40
(50-100 lpp.) – 0.70
(100-200 lpp.) – 1.15
(virs 200 lpp.) – 1.40
Elektroniskā iespieddarbu kataloga kartīšu drukāšana Naujenes tautas bibliotēka 0.04

Saskaņā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr. 679 no 31.07.2014.
„Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”