Pakalpojumi

BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

Grāmatu abonements
Preses abonements šeit
Lasītavas pakalpojumi
Āra lasītavas pakalpojumi
Grāmatu piegāde mājās
Dokumentu skenēšana
Elektronisko dokumentu piegāde
Elektroniskais bibliotēku kopkatalogs(20 Daugavpils novada pagastu bibliotēku krājumi)
Pieeja e-pakalpojumiem – reģistrēto lietotāju datu autorizācija

Lietotāju tiešsaistes reģistrācijas anketa  šeit

3td e-grāmatu bibliotēka šeit

Izdevumu attālā pasūtīšana
Izdevumu attālā rezervēšana
Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšana
WI-FI
Datoru un interneta pakalpojumi
Pieeja abonētām datubāzēm – www.letonika.lv , www.lursoft.lv ,
Filmu skatīšanās portālā www.filmas.lv
DVD un CD kolekcija
Konsultācijas un apmācības elektroniskās informācijas meklēšanā
Konsultācijas un apmācības darbam ar datoru un internetu (Apmācības un konsultācijas datoru izmantošanai un informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos, katru ceturtdienu no plkst. 14.00 līdz 20.00. Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs, darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu.)
Bibliogrāfiskās un informacionālās uzziņas
Novadpētniecības krājums
Virtuālās izstādes
Virtuālās fotogrāfiju kolekcijas
Virtuālo grāmatu kolekcija
Bibliotēkas veidotas datu bāzes
Tematiskās un novadpētniecības mapes –  (informācija par novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem)
Bibliotēkas emuārs
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem
Bibliotekāro stundu piedāvājums
Pasākumi, tikšanās
Mākslas darbu izstādes
Radošās darbnīcas
Galda spēļu kolekcija – bērnu brīva laika organizēšana
I-pakalpojumi tūristiem
Informācija darba meklētājiem no Nodarbinātības valsts aģentūras
SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav Naujenes tautas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt pa starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).

MAKSAS PAKALPOJUMI UN TARIFI

Kseroksa pakalpojumi

            formāts A4 no vienas puses  – 0.05 EUR

(fiksēta maksa par  100 lapām – 4,61 EUR)

IZRAKSTS no Daugavpils novada domes lēmuma Nr. 2309 no 23.07.2020. „Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”

 

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!

Saskaņā ar Autortiesību likumu:

  • Aizsargātos autora darbus drīkst kopēt tikai personiskai lietošanai bez komerciāla nolūka.
  • Pieļaujamais kopēšanas apjoms kalendāra gada laikā – viena darba sadaļa (nodaļa), bet ne vairāk kā 15% no darba.
  • Notis kopēt aizliegts.

*Autortiesību likuma 35. pants