Paldies vārdu rīts Naujenes pamatskolā

Kāda savāda, silta migla šorīt
Caur sirdi un domām kāpj acīs.
Kādus savādus vārdus
ilgi neteiktus gribas sacīt
„Paldies par visu. Paldies.”

Pavasaris. Daba ir saules gaismas un ziedu pārpildīta, jo ziedi ir saules krāšņākais lolojums. 30. maijā skolā notika Pateicības dienas pasākums “Paldies vārdu rīts”. Tāpat kā ziedi sveic sauli, tā mēs sveicām viens otru ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Šajā dienā visi sanācām kopā, lai atskatītos uz pagājušo mācību gadu, uz to, par ko varējām pasmieties, bet dažu reizi varbūt kādu vajadzēja pasaudzēt vai arī kādu netikumu apkarot. Gads ir bijis pārpildīts ar ikdienas darbiem un svētkiem, kā arī neveiksmēm, problēmu risinājumiem.

—–Zināmā mērā katrs mācību gads ir līdzīgs iepriekšējam. Tiem ir savs ierastais ritms. Un tomēr katrs mācību gads mūsu atmiņā paliek ar kaut ko īpašu – cilvēkiem, notikumiem, sasniegumiem, jaunu ideju un ieceru īstenošanos, reizēm arī ar grūtībām un problēmām, kuras piedzīvotas un pārvarētas.Ja mēs paldies vārdu rītu būtu mēģinājuši pārvērst krāsā, tad tā nebūtu viena krāsa, bet vesela krāsu palete – piesātināta, koša, spilgta un izgaismota. Šī diena pierādīja, ka mēs neesam velti pavadījuši šo skolas gadu, mēs esam cīnījušies un tāpēc ļoti daudz esam paveikuši un sasnieguši. Pateicības dienā skolā godinājām tos skolēnus, kuri šī mācību gada laikā piedalījušies novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību konkursos, pētnieciskajos darbos un guvuši godalgotas vietas, kā arī tos, kas visa mācību gada laikā mācījušies tikai labi un teicami.

Šajos svētkos vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Naujenes pamatskolas, bet arī mūsu novada mēroga lepnums. Naujenes pamatskolas uzvaras šogad kaldināja: 9. klases skolniece Vita Kuzmicka (2. vieta vēstures olimpiādē novadā, 3.pakāpe valstī; 3.vieta latviešu valodas olimpiādē – izvirzīta dalībai valsts līmenī), 7. klases skolnieks Dāviss Daniels Kursišs (3. vieta informātikas olimpiādē novadā, 3. vieta zinātniski pētniecisko darbu skatē, 2. vieta novada vēstures konkursā “Senas lietas stāsts”), 3. klases skolniece Meldra Kokina (3.vieta novada sākumskolas 3. klašu skolēnu pašsacerēto radošo darbu konkursā „Mēs – paši par sevi”), 9. klases skolniece Laura Grigorjeva (Atzinība novada bioloģijas olimpiādē).

“Paldies vārdu rītā” tika godināti arī skolēni, kas ar aktīvu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā ir sasnieguši augstus rezultātus sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Krāšņi pavasara un vasaras ziedi, Pateicības raksts un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli neskaitāmas reizes. Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Naujenes pamatskolā strādā zinoši, prasmīgi skolotāji, kas spēj ieinteresēt un sagatavot skolēnus nopietniem konkursiem, olimpiādēm, skatēm, sacensībām tā, lai viņi mājup dotos ar uzvaru. Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Daugavpils pamatskolām mūsu skola ieguva gan 1.vietu par sasniegumiem olimpiādēs un pētnieciskajos darbos, gan 1.vietu interešu izglītības darbā  !

Par savu darbu un sasniegumiem skolēni saņēma zelta, sudraba un bronzas Pateicības.

Tika izteiktas pateicības arī skolotājiem par ikdienas mācību darbu un skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, klašu audzinātājiem, skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā.

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas klase. Tituls “Labākā klase 2015./2016.m.g” otru gadu pēc kārtas piešķirts angļu valodas skolotājas Natašas SEMJONOVAS klasei – mūsu absolventiem. Arī viņi saņēma dāvanu karti boulinga apmeklējumam.

Gribu pateikties katram skolas izglītojamajam par ieguldīto darbu, spēku un apņēmību, lai ikdienas darbā uzlabotu savus mācību sasniegumus, piedalītos skolas sabiedriskajā dzīvē, aktīvi iesaistītos skolas kolektīvos. Jūtos lepns, ka mūsu skolā mācās tik daudz aktīvu, zinātkāru un mērķtiecīgu bērnu.

Īpaša pateicība skolotājiem – cilvēkiem, kuri ik dienu, ik stundu  visa mācību gada garumā ne tikai mācīja mūsu bērnus, bet bija viņu atbalsts, iedvesmotājs un virzītājspēks aizvien jaunu mērķu sasniegšanā. Skolotāju pamudinājums, iedrošinājums un prasme ieinteresēt skolēnu mācību darbā ir vieni no atslēgvārdiem panākumu gūšanai.

Paldies ģimenēm, kuras atbalstīja savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, atbalstīja skolu un tajā notiekošās aktivitātes.

Partnerība, kopība, mērķu vienotība – tie ir spēka avoti, kuri veicinās cilvēku labklājību. Lai sasniegtu visaugstākās virsotnes, ikvienam no mums ir jāapzinās, ka tikai kopīgs darbs un sadarbība veicinās dzīves uzplaukumu. Mēs visu spēsim sasniegt, bet – visi kopā un atcerēsimies, ka, kamēr vien mums būs par ko teikt paldies, tikmēr tas būs skaisti…

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās skolas jaunie dziedātāji, kurus sagatavoja mūzikas skolotāja Līvija KOROĻKOVA.

Novēlu visiem skolēniem un pedagogiem saulainu un pozitīvām emocijām bagātu vasaru, uzkrājot spēkus jaunajam darba cēlienam! Trīs mēneši brīvības – tas skan tik iedvesmojoši, tik daudzsološi, ka gandrīz vai elpa aizraujas. Skolēni, izbaudiet vasaru, vienlaikus plānojot savas aktivitātes jēgpilni, lietderīgi un droši! Lai saulaina un silta šī vasara visai mūsu draudzīgajai Naujenes pamatskolas saimei! Paldies par darbu, atbalstu un sapratni! Uz tikšanos 1. septembrī!

Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties pielikumā ‘”Skolas sasniegumi”.

Informāciju sagatavoja skolas direktors Pāvels Brovkins