Paplašinātas personu kategorijas, kurām piešķirs braukšanas maksas kompensāciju

Daugavpils novada domes sēdē deputāti nobalsoja par lēmumu, kas paredz paplašināt personu kategorijas, kurām ir piešķirama braukšanas maksas kompensācija sabiedriskā transporta tīkla maršrutos.

Līdz ar lēmuma stāšanos spēkā, turpmāk 100% apmērā braukšanas maksas atvieglojumus varēs saņemt Daugavpils novada vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes) izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Daugavpils novada administratīvās teritorijas, kā arī sportisti, kas iegūst izglītību Daugavpils novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienē), kuri trenējas sporta bāzēs Daugavpilī un ir iekļauti valsts izlases kandidātu sarakstā vai valsts izlases komandas sastāvā.

Citos novados deklarētajiem skolēniem braukšanas maksa tiks segta mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei, savukārt sportistiem  – visa gada laikā no dzīvesvietas līdz sporta bāzei un atpakaļ.