PAR MUMS

Rīts sākas ar saules stariem logos, siltumu un gaismu, kas iemājo katra bērna sirsniņā. Visas dienas garumā mēs dzīvojam pasakās un rotaļās, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Ieejam burtu un ciparu pasaulē… Bērnu dārzs ir tā vieta, kur tiek izlasīts pirmais vārds, kur nevainīgi samīļots ikviens draugs. Šeit tiek izdzīvota bērnība visā tās krāšņumā.
Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizēšanaPirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 162 bērni.Par bērniem iestādē rūpējas 37 darbinieki –pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, metodiķe, mūzikas skolotājas, medmāsa, saimniecības daļas vadītāja, pavāri un citi tehniskie darbinieki.  Bērnu audzināšanas un attīstīšanas process 2015/2016. mācību gadā notiek 9 grupās (5 grupās tiek īstenota pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (kods: 01011121), 4 grupās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (kods: 01011111)

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā.

Mūsu iestādē ir logopēde Jūlija Ņikitina, kas palīdz bērniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas.

Interešu izglītība

Ritmika 

Angļu valoda

Ansamblis

Ritmikas pulciņu vada Tamara Šušunova. Deja paaugstina pašvērtību un pašpaļāvību, radot iespēju izteikt sevi un komunicēt ar ķermeņa kustību starpniecību.

Angļu valodas pulciņu vada Jeļena Cirša. Bērni ar prieku mācās jauno valodu, dzied dziesmas, apgūst jaunus vārdus caur rotaļām un iepazīstas ar Lielbritānijas kultūru un tradīcijām.

Arī šajā mācību gadā bērni var dziedāt jaunākā un vecākā pirmsskolas vecuma bērnu vokālajos ansambļos.Pulciņu vada Tatjana Zviceviča.

Sadarbība ar vecākiem

   Skolotāju diena NPII „Rūķītis”

Izglītības iestādes darbinieki sadarbībā ar vecākiem ir radījuši labvēlīgu vidi bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Bērnu vecāki aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināta rotaļlietu bāze.

 

Naujenes bērnudārzs – silīte atklāts 1962.gadā.

Pašreizējās telpās iestāde atrodas kopš 1990.gada.

Saistošie noteikumi Nr.7 par izglītojamo uzņemšanas kārtību

Bērnu reģistrācija uz vietām

NPII “Rūķītis” iesnieguma veidlapa bērnu uzņemšanai un reģistrēšanai rindā bērnudārzā

Naujenes pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2016. gadu

Naujenes pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2015. gadu

Naujenes pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2014. gadu

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2013.gadu

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2012.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2011.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2009.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2008.gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2007. gadu
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pārskats par 2006. gadu