PAR MUMS

Skolas uzdevumi:

 • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā.

Skolas mērķis:

 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes.

Skolā var apgūt sekojošās profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Pūšaminstrumentu spēle:

 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Eifonijas spēle
 • Trombona spēle

Stīgu instrumentu spēle:

 • Vijoļspēle
 • Kontrabasa spēle

Taustiņinstrumentu spēle:

 • Akordeona spēle
 • Klavierspēle

Vizuāli plastiskā māksla

Ar Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējumu var iepazīties  šeit