Par pagaidu zīmju uzstādīšanu uz pašvaldības ceļa

Naujenes pagasta pārvalde informē, ka ir uzstādīta pagaidu zīme Nr.312 (Masas ierobežojums 10 t) uz pašvaldības ceļa Nr. 74-13  „Gribusti-Cirši“ (sk.grafisko pielikumu Nr. 1), uz pašvaldības ceļa ceļa Nr. 74-79 “Vasargeliški-Rudāni“ un Nr. 74-15 “Maskaļāni-Račiņa (sk.grafisko pielikumu Nr. 2).

Grafiskais pielikums Nr. 1

 

Grafiskais pielikums Nr. 2